Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Šibenika

10.08.2017

Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Šibenika

Temeljem Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Šibenika i Odluke o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Grada Šibenika, Grad Šibenik, 10. kolovoza 2017. objavljuje Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Šibenika. Javni poziv traje 20 dana tj. zaključno sa 30. kolovoza 2017.

 

Pozivaju se udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća, pomladci političkih stranaka, studentski zborovi te drugi registrirani oblici organizacija mladih da prijave kandidate za članove Savjeta mladih. Kandidat za člana mladih je osoba od petnaest do dvadeset i devet godina života s prebivalištem/boravištem na području Grada Šibenika.

 

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Šibenika s ciljem uključivanja mladih u javni život Grada Šibenika. Savjet mladih ima devet članova, a mandat im je tri godine. Prijedlog kandidata podnosi se na propisanim obrascima koji se nalaze u prilogu ovog Javnog poziva.

 

Prijedlog kandidata može se predati najkasnije do 30. kolovoza 2017. godine osobno u pisarnici Gradske uprave ili poslati na adresu: Grad Šibenik, Trg palih branitelja Domovinskog rata 1, Upravni odjel za društvene djelatnosti s naznakom „Prijedlog kandidata za izbor članova Savjeta mladih Grada Šibenika“.