Objavljen natječaj za prodaju zemljišta na gospodarskoj zoni Podi

22.05.2015

Objavljen  natječaj za prodaju zemljišta na gospodarskoj zoni Podi

 

Grad Šibenik objavio je natječaj za prodaju građevinskog zemljišta na područjuGospodarske zone Podi.  Riječ je o građevinskom zemljištu u okviru dijela prve prostorne cjeline određene Urbanističkim planom uređenja, a radi izgradnje gospodarsko – poslovnog i/ili gospodarsko – proizvodnog sadržaja suglasno određenjima Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone «Podi», I.i II.  izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone „Podi“  - Grad Šibenik.

„ Položaj i infrastrukturna opremljenost zone Podi privlačne su investitorima, i unatoč lošem gospodarskom momentu u cijeloj regiji, događaju se pozitivni pomaci. Cjelokupni dojam Šibenika kao grada koji ima uzlaznu putanju prepoznaju i budući ulagači koji svoj gospodarski interes vide u našem okruženju.“, rekao je zamjenik gradonačelnika mr.sc. Danijel Mileta.

Parcela veličine 10,234 m2 smještena je na području katastarske općine Dubrava. Ponuđena cijena po m2 ne smije biti manja od 5,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja.

Natjecati se mogu domaće i strane pravne i fizičke osobe (obrti) registrirane za obavljanje djelatnosti koja dovodi do ostvarenja cilja raspolaganja zemljištem.

Uz osnovne podatke o ponuditelju, ponuda mora sadržavati idejni projekt, opis dosadašnjeg poslovanja, gospodarsku procjenu ulaganja sa investicijskim programom, određenje konkretnog dijela građevinskog zemljišta, rok izgradnje i početak djelatnosti, iznos planiranih ulaganja i izvore financiranja.

Natječaj je objavljen u dnevnom tisku te na web stranici Grada Šibenika www.sibenik.hr

Rok za podnošenje prijava je 30 dana. Natječajna dokumentacija preuzima se u Upravi Podi Šibenik d.o.o., Velimira Škorpika 17 b, a otvaranje ponuda održat će se 23.06. 2015. u 12,00 sati u Uredu gradonačelnika Grada Šibenika, Trg palih branitelja Domovinskog rata 1., Šibenik, na koju adresu se ponude i upućuju.