Objavljen javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone Podi

19.05.2020

Objavljen javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone Podi

Grad Šibenik objavio je natječaj za prodaju građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone „Podi“. Predmet natječaja je prodaja tri parcele; veličine 10.000 m2, 9.933 m2, odnosno 2.511 m2 K.O. Danilo Biranj.

 

Natjecati se mogu domaće i strane pravne i fizičke osobe (obrti) registrirane za obavljanje djelatnosti koja dovodi do ostvarenja cilja raspolaganja zemljištem. Natjecatelji moraju ispunjavati uvjete utvrđene natječajnom dokumentacijom.

 

Natjecatelji moraju plaćanjem naknade u iznosu od 3.000,00 kn otkupiti natječajnu dokumentaciju uplatom na žiro-račun Podi Šibenik d.o.o.  HR35 2390 0011 1010 5836 6, model: HR00, poziv na broj: OIB (uplatitelja).

 

 Rok za dostavu ponuda po natječaju je 30 dana od dana objave u dnevnom listu „Slobodna Dalmacija“, a  ujedno i vrijeme javnog otvaranja ponuda je 19.06.2020.g. u 10:00 sati – u prostorijama grada Šibenika, Trg palih branitelja Domovinskog rata br.1, na prvom katu.

 

Ponude se podnose u zatvorenoj omotnici sa naznakom: «Ponuda za kupnju zemljišta u Gospodarskoj zoni «Podi» - ne otvaraj» na prijemnom uredu Grada Šibenika ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Pravovremenom ponudom smatra se ona koja je do navedenog roka dostavljena neposredno naručitelju, na protokol grada Šibenika.

 

Natječajna dokumentacija se otkupljuje i preuzima u Upravi Podi Šibenik d.o.o., Šibenik, Velimira Škorpika 17b (Poduzetnički inkubator Šibenik) svakog radnog dana u vremenu od 8.00 – 15.00 sati, a odgovorna osoba za davanje obavijesti i razgovor sa natjecateljima je direktor te tvrtke, mobitel: 098 4457-12  i  e-mail: jakov.terzanovic@podi-sibenik.com.