Objavljen natječaj za prodaju građevinskog zemljišta na Podima

10.10.2019

Objavljen natječaj za prodaju građevinskog zemljišta na Podima

Objavljen je natječaj za prodaju građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone Podi. Predmet natječaja je prodaja k.č. 1306/161 K.O. Danilo Biranj veličine 6.000 m2 , a radi izgradnje gospodarsko – poslovnog i/ili gospodarsko – proizvodnog sadržaja.

 

Natjecati se mogu domaće i strane pravne i fizičke osobe (obrti) registrirane za obavljanje djelatnosti koja dovodi do ostvarenja cilja raspolaganja zemljištem. Natjecatelji moraju ispunjavati uvjete utvrđene natječajnom dokumentacijom.

 

Rok za dostavu ponuda po natječaju je 30 dana od dana objave u dnevnom listu „Slobodna Dalmacija“, a ujedno i vrijeme javnog otvaranja ponuda je 11.11.2019.g. u 10:00 sati – u prostorijama grada Šibenika, Trg palih branitelja Domovinskog rata br.1, na prvom katu.

 

Ponude se podnose u zatvorenoj omotnici sa naznakom: «Ponuda za kupnju zemljišta u Gospodarskoj zoni «Podi» - ne otvaraj» na prijemnom uredu Grada Šibenika ili preporučenom poštanskom pošiljkom.

 

Pravovremenom ponudom smatra se ona koja je do navedenog roka dostavljena neposredno naručitelju, na protokol grada Šibenika. Kod dostavljanja ponude preporučenom poštanskom pošiljkom ponuditelj sam snosi rizik nepravovremene dostave. Zakašnjele ponude se odmah vraćaju neotvorene.

 

Natječajna dokumentacija se otkupljuje i preuzima u Upravi Podi Šibenik d.o.o., Šibenik, Velimira Škorpika 17b (Poduzetnički inkubator Šibenik) svakog radnog dana u vremenu od 8.00 – 15.00 sati, a odgovorna osoba za davanje obavijesti i razgovor sa natjecateljima je direktor te tvrtke, mobitel: 098 4457-12  i e-mail: jakov.terzanovic@podi-sibenik.com. Preuzimanje natječajne dokumentacije moguće je isključivo uz prikaz kopije uplate za istu.

 

 

Natječaj je objavljen u dnevnim novinama,“Slobodna Dalmacija“, na web stranicama: www.sibenik.hr, www.podi-sibenik.com, te na oglasnoj ploči Grada Šibenika.

 

Svi ostali uvjeti natječaja određeni su u Uputama ponuditeljima, Općim i posebnim uvjetima i natječajnoj dokumentaciji.