Objavljen poziv za dostavu ponuda za provedbu programa osposobljavanja Java programer i CNC operator

02.11.2018

Objavljen poziv za dostavu ponuda za provedbu programa osposobljavanja Java programer i CNC operator

Grad Šibenik, u partnerstvu sa udrugom Ardura iz Šibenika, provodi projekt "Zajedno u bolje sutra" s  primarnim ciljem stručnog osposobljavanja dugotrajno nezaposlenih osobe.


Predmet nabave je usluga organiziranje i provedbe osposobljavanja u programima JAVA programer/ka i CNC operater/ka.  Procijenjena maksimalna vrijednost nabave za program Java programer/ka iznosi 112.500,00 HRK (s PDV-om), odnosno za program CNC operater/ka 70.000, 00 HRK (s PDV-om).


Mjesto izvođenja usluge je grad Šibenik, a navedeni programi moraju sadržavati teorijski i praktični dio te biti verificirani od strane nadležnog Ministarstva. Za svaki program osposobljavanja polaznici moraju dobiti uvjerenje/certifikat o završenom osposobljavanju.

 


Ponude se dostavljaju do 14. studenog 2018. godine na e-mail adresu kursanjosipa@gmail.com i josipa.kursan@sibenik.hr ili poštom na adresu: Grad Šibenik, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Trg palih branitelja Domovinskog rata 1,22000 Šibenik“.