Održana 12. sjednica Gradskog vijeća Grada Šibenika

29.01.2019

Održana 12. sjednica Gradskog vijeća Grada Šibenika

Danas je u Gradskoj vijećnici održana 12. sjednica Gradskog vijeća Grada Šibenika.

Vijećnici su na početku rasprave po točakama Dnevnog reda usvojili Izvješće o mirovanju mandata vijećnika Jakova Bilića zbog nespojivosti dužnosti uslijed preuzimanja dužnosti ravnatelja Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku te određivanja zamjenika Marka Plenče Mudrića.

 

Na sjednici je usvojena Odluka o paušalnom porezu za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu za Grad Šibenik. Odlukom je propisano zadržavanje postojeće visine paušalnog poreza, ovisno o naselju, a koja su razvrstana u različite turističke razrede.

 

Vijećnici su u nastavku sjednice primili na znanje Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2018. godine.

 

Prihvaćena je  Odluka o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu , Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi, Odluku o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti , Odluka o određivanju djelatnosti koje se smatraju komunalnim djelatnostima, Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti na temelju ugovora, Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti na temelju koncesije te Odluka o izmjeni Odluke o visini spomeničke rente na području Grada Šibenika.

 

Većinom glasova usvojena je i Odluka o korištenju gradskih parkirališta te je prihvaćen Amandman vijećnika Dalibora Peraka na spomenutu Odluku.

 

U nastavku sjednice prihvaćeni su i sljedeći zaključci:  Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Općih uvjeta premještaja vozila na površinama javne namjene , Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Općih uvjeta ugovora o korištenju gradskih parkirališta s naplatom.

Većinom glasova  usvojena je Odluka o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama-  Popis cesta, ulica i trgova Grada Šibenika.

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Šibenika većinom glasova nije prihvaćen.

 

U nastavku sjednice prihvaćena je Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi te Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na kat.čest. 5153/3 K.O. Konjevrate.

 

Na sjednici je usvojen Prijedlog odluke o oslobađanju od plaćanja naknade za korištenje javne gradske površine, zatim Rješenje o imenovanju članova Festivalskog vijeća  i Rješenje o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Šibeniku.

 

Usvojena su i rješenja o imenovanju vijećnika Marka Plenče Mudrića u sljedeće odbore: Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Šibenika ; Odbor za društvene djelatnosti Gradskog vijeća Grada Šibenika te Odbor za dodjelu nagrada i drugih priznanja Gradskog vijeća Grada Šibenika.

 

Vijećnici su usvojili i  Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na izbor ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Šibenik te Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna Grada Šibenika za mjesec prosinac 2018. godine 

 

Uoči rasprave i glasovanja po točkama dnevnog reda, vijećnici su postavljali pitanja gradonačelniku u sklopu tzv. aktualnog sata.