Održana 14. sjednica Gradskog vijeća Grada Šibenika

13.06.2019

Održana 14. sjednica Gradskog vijeća Grada Šibenika

U Gradskoj knjižnici „Juraj Šižgorić“ danas je održana 14. sjednica Gradskog vijeća Grada Šibenika. U sklopu Dnevnog reda, vijećnici su usvojili Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Šibenika za 2018. godinu,  Odluku o raspodjeli rezultata za 2018. godinu i Odluku o preraspodjeli sredstava između proračunskih stavaka u 2018. godini.

 

U nastavku sjednice većinom glasova usvojene su i dvije odluke koje se tiču društva Batižele d.o.o., a to su Odluka o povećanju temeljnog kapitala društva BATIŽELE d.o.o. Šibenik unosom prava u temeljni kapital  i Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju društva Batižele d.o.o. i usvajanju društvenog ugovora Batižela d.o.o. 

 

Prihvaćena su i sljedeća izvješća: Izvješće o izvršenju Programa održavanja  komunalne  infrastrukture na području Grada Šibenika u 2018.; Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i  uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2018. godini; Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u  kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2018. godinu; Izvješće o izvršenju Programa zdravstvene zaštite  i pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika za  2018. godinu; Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju grada Šibenika za 2018. godinu; Prijedlog Zaključka o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2018. godinu.

 

Gradsko vijeće usvojilo je Odluku o davanju suglasnosti za zaduženje trgovačkom društvu ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o. putem financijskog leasinga te Odluku o ukidanju statusa javnog dobra: na čest.br. 3781 K.O. Šibenik i na čest.zem. 4109/2 K.O. Grebaštica.

 

Usvojena je i Odluka o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama – Popisa cesta, ulica i trgova  Grada Šibenika.


U nastavku sjednice vijećnici su prihvatili izvještaje sljedećih ustanova i trgovačkih društava: Izvještaj o poslovanju Društva  i Financijski izvještaj Gradskog parkinga d.o.o.  Šibenik za 2018. godinu; Izvješće o poslovanju i Financijsko izvješće Čempresi d.o.o. Šibenik za 2018.  godinu; Izvješće o radu za 2018. godinu s  financijskim izvješćem Podi d.o.o. Šibenik; Godišnjeg izvješća o stanju društva i Financijskog izvještaja Zelenog grada d.o.o.  Šibenik za 2018. godinu; Izvještaj o radu s financijskim izvještajem Javne ustanove u kulturi Tvrđava  kulture Šibenik za 2018. godinu Izvješće o radu s financijskim izvješćem Gradske knjižnice „Juraj Šižgorić“ Šibenik   za 2018. godinu; Izvješće o radu s financijskim izvješćem Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku za 2018. godinu; Izvješće o radu s financijskim izvješćem Muzeja Grada Šibenika za 2018. godinu; Izvješće o radu s financijskim izvješćem Javne ustanove „Športski objekti  Šibenik“  za   2018. godinu; Izvješće o radu i ostvarenom programu s financijskim izvješćem Galerije sv. Krševana  Šibenik za 2018. godinu; Izvješće o radu s financijskim izvješćem Centra za pružanje usluga u zajednici Grada Šibenika za 2018. godinu.


Na znanje su primili Izvješća o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna Grada Šibenika za mjesece travanj i svibanj 2019. godine.

Usvojen je i Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Šibenika za 2018. godinu.

 

Prihvaćeni su prijedlozi zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta osnovnih škola - Brodarica, Fausta Vrančića, Jurja Dalmatinca, Jurja Šižgorića, Meterize, Petra Krešimira IV, Tina Ujevića, Vidici, Vrpolje.

 

 Prihvaćen je Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju Festivala klasične  glazbe „Mussica appassionata“, zatim Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju kazališta – Hrvatsko narodno   kazalište u Šibeniku te Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Hrvatskog  narodnog kazališta u Šibeniku.

 

Vijećnici su na znanje primili Izvješće o stanju u prostoru grada Šibenika  za  razdoblje 2013.-2017. 

Usvojen je i prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na projektu Rekonstrukcija 1. kata Vatrogasnog doma u Grebaštici, zatim  prijedlog Odluke o izmjenu i dopuni Odluke o statusu, djelatnostima i ustrojstvu Galerije likovnih umjetnosti Svetog Krševana Šibenik, prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Galerije likovnih umjetnosti Svetog Krševana te Prijedlog Odluke o raspisivanju Natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Galerije likovnih umjetnosti Svetog Krševana.

Uoči početka glasovanja po točkama Dnevnog reda, vijećnici su postavljali pitanja gradonačelniku i zamjenicima gradonačelnika u sklopu tzv. aktualnog sata.