Održana 15. sjednica Gradskog vijeća Grada Šibenika

12.09.2019

Održana 15. sjednica Gradskog vijeća Grada Šibenika

U Gradskoj vijećnici danas je održana 15. sjednica Gradskog vijeća Grada Šibenika. Na sjednici su vijećnici usvojili prijedlog Odluke o dodjeli priznanja i nagrada u povodu Dana grada Šibenika.

Usvojen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2019. godinu te Odluka o preraspodjeli sredstava između proračunskih stavaka za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine.

Vijećnici su većinom glasova prihvatili i prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja po raspisanom Javnom pozivu za javno prikupljanje ponuda za kupnju dionica Hrvatskog nogometnog kluba Šibenik s.d.d. u vlasništvu Grada Šibenika.

Također je u nastavku sjednice prihvaćen prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina Grada Šibenika te prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama – Popis cesta, ulica i trgova Grada Šibenika.

Na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja vijećnici su usvojili i prijedlog Odluke o poništenju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Galerije likovnih umjetnosti Svetog Krševana Šibenik te prihvatili prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Galerije likovnih umjetnosti Svetog Krševana Šibenik. Također je usvojen prijedlog Rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Galerije likovnih umjetnosti Svetog Krševana.

Vijećnici su primili na znanje Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj - lipanj 2019 te Završni račun sa financijskim izvještajem za 2018. godinu  Hrvatskog nogometnog  kluba „Šibenik“ s.d.d.

Usvojeni su i godišnja izvješća o stanju društava i financijski izvještaj: Vodovoda i odvodnje d.o.o. Šibenik te Bikarca d.o.o. Šibenik. 

Prihvaćen je i prijedlog Zaključka o donošenju Lokalnog programa za mlade Grada Šibenika za razdoblje 2020. - 2022. godine te prijedlog Odluke o prijenosu prava građenja.

Kao posljednju točku Dnevnog reda, vijećnici su primili na znanje Izvješća o korištenju sredstava tekuće pričuve  Proračuna Grada Šibenika za mjesece lipanj i srpanj 2019. godine.

Uoči početka rasprave po točkama Dnevnog reda, održan je tzv. aktualni sat u sklopu kojeg su vijećnici postavljali pitanja gradonačelniku i zamjenicima.