Održana 7. sjednica Gradskog vijeća

16.05.2018

Održana 7. sjednica Gradskog vijeća

U Gradskoj vijećnici danas je održana 7. sjednica Gradskog vijeća grada Šibenika u nazočnosti 23 vijećnika.

 

Na sjednici je, između ostalih točaka dnevnog reda, usvojen Plan gospodarenja otpadom Grada Šibenika za razdoblje 2018.- 2023. godine. Plan gospodarenja otpadom Grada Šibenika za razdoblje od 2018.- 2023. sadrži mjere, podatke, popise, organizacijske aspekte, izvore i visinu financijskih sredstava za provedbu mjera gospodarenja otpadom, rokove i nositelje izvršenja Plana.

 

Vijećnici su većinom glasova usvojili Odluku o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog  vijeća. Prihvaćena je Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja luke Pekovac te Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko-turističke namjene T3 Jadrija.

 

U nastavku sjednice usvojena je Odluka o porezima Grada Šibenika koja je usklađena s novim Zakonom o lokalnim porezima, a koji je na snagu stupio 1. siječnja 2017. godine.

 

Vijećnici su usvojili Pravilnik o uvjetima i kriterijima za dodjelu sredstava iz  Proračuna Grada Šibenika za udruge umirovljenika grada Šibenika te Odluku o iznosu posebnih troškova obavljanja očevida u postupku  izdavanja upravnih akata.

 

Na sjednici su prihvaćene i sljedeće odluke: Odluka o korištenju gradskih parkirališta, Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim, izgubljenim i divljim životinjama, Odluke o izmjeni Odluke o ograničenju i zabrani građevinskih radova tijekom turističke sezone te Odluka  o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova komunalne djelatnosti čišćenja fasada i javnih gradskih površina od grafita na području Grada Šibenika na temelju  ugovora.  

 

Gradski vijećnici usvojili su odluku o ukidanju statusa javnog dobra: čest.br. 2538/4 K.O. Jadrtovac ; čest.br. 1875/1 K.O. Danilo Biranj; čest.br. 5411/8 K.O. Donje Polje;čest.br. 5426/14 K.O. Donje Polje.

 

U nastavku sjednice usvojen je Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja  komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2017., Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2017. godini, Izvješće o poslovanju i Financijsko izvješće Čempresi d.o.o. Šibenik za 2017. godinu, Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika s financijskim izvješćem za 2017. godinu, Izvješće o radu s financijskim izvješćem Centra za pružanje usluga u zajednici Grada Šibenika za 2017. godine te Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Šibenika.


Kao posljednja točka današnjeg dnevnog reda usvojeno je Rješenje o imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja. 

 


Uoči rasprave i glasovanja po točkama dnevnog reda, vijećnici su postavljali pitanja gradonačelniku i zamjenicima gradonačelnika u sklopu tzv. aktualnog sata.