Održana 9. sjednica Gradskog vijeća

12.09.2018

Održana 9. sjednica Gradskog vijeća

Danas je u Gradskoj vijećnici održana 9. sjednica Gradskog vijeća Grada Šibenika.


Na sjednici je usvojena Odluka o dodjeli priznanja Grada Šibenika u 2018. godini. Nagrada za životno djelo Grada Šibenika bit će dodijeljena mons. Anti Ivasu za dugogodišnje iznimne zasluge u duhovnoj, humanitarnoj, obrazovnoj i vjerskoj obnovi grada Šibenika; Nagrada Grada Šibenika bit će dodijeljena Pavlu Mašiću za iznimna postignuća na području kulture i glazbene umjetnosti te Rudolfu Štefanu za iznimna postignuća u gastronomiji i promicanju Šibenika kao posebne turističke destinacije. Plaketa Grada Šibenika bit će dodijeljena udruzi „Hrvatska žena“ povodom 25. godina domoljubnog djelovanja na humanitarnom,socijalnom i kulturnom području. Grb Grada Šibenika bit će dodijeljen Ivi Kurelac za svekoliki doprinos izučavanju šibenske srednjovjekovne povijesti i znanstveno-stručnu suradnju u obilježavanju 950. godina od prvog spomena grada Šibenika. 

 

Između ostalih točaka dnevnoga reda, na sjednici je usvojena Odluka o izmjeni i dopuni Proračuna Grada Šibenika za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu te pripadajuće odluke  - Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Šibenika za 2018. godinu , Odluka o Izmjeni programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2018. godini, Odluka o Izmjeni  programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini , Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2018. godinu.

 

Vijećnici su usvojili Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj - lipanj 2018. godine. 

 

Vijećnici su većinom glasova usvojili i Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja stambene zone Bioci –  sv. Mara te Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja Smričnjak.


Prihvaćena je i Odluka  o donošenju Programa zaštite okoliša Grada Šibenika za razdoblje od 2017. do 2020. godine te
Odluka o donošenju Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje Grada Šibenika.

 

U nastavku sjednice većinom glasova prihvaćena je i Odluka o preimenovanju ulica u Raslini.

 

Vijećnici su usvojili Odluku o obavljanju dimnjačarskih poslova, Odluku o osnivanju trgovačkog društva Batižele d.o.o. te Odluku o  dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama – Popisa cesta, ulica i trgova Grada Šibenika.

 

Prihvaćena je Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na projektu rekonstrukcije dječjeg  vrtića „Veslo“ u Zatonu.

 

Gradski vijećnici usvojili su  Odluku o suglasnosti za provedbu ulaganja na projektu rekonstrukcije zgrade „Stara   škola“ na otoku Žirju  te  Odluku o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada  Šibenika.


Vijećnici su usvojili i Rješenje o imenovanju ravnatelja Hrvatskog narodnog kazališta u  Šibeniku, a za novog ravnatelja imenovan je Jakov Bilić.


Vijećnici su na znanje primili izvješća sljedećih ustanova:  Godišnje izvješće o stanju društva i Financijski izvještaj Vodovoda i odvodnje  d.o.o. Šibenik za 2017. godinu, Izvješće o radu za 2017. godinu s  financijskim izvješćem Podi d.o.o. Šibenik, Izvješće o poslovanju tvrtke Zelenilo.

 

Također je prihvaćena Odluka o izmjeni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja  miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, a vijećnici su primili na znanje Izvješće o korištenju sredstava tekuće pričuve za mjesece srpanj i kolovoz 2018. godine.

 

 

Uoči rasprave i glasovanja po točkama dnevnog reda, vijećnici su postavljali pitanja gradonačelniku i zamjenicima gradonačelnika u sklopu tzv. aktualnog sata.