Otvoren natječaj za javne radove

17.11.2017

Otvoren natječaj za javne radove

Grad Šibenik objavio je Javni poziv za prijavu kandidata za program zapošljavanja nezaposlenih osoba na javnim radovima na području Grada Šibenika u 2017. godini.

Programom javnih radova bit će obuhvaćeno 380 nezaposlenih osoba u trajanju do 6 mjeseci. Korisnicima programa osigurana je minimalna bruto plaća u iznosu od 3.839,47 kn ili 50% troškova minimalne neto plaće u iznosu od 3.839,47 kn ukoliko je u nepunom radnom vremenu. Ciljane skupine za koje je organizirana mjera javnog rada su dugotrajno nezaposlene osobe, osobe s invaliditetom, osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada, mlade osobe.

Program javnih radova obuhvaća poslove sanacije nerazvrstanih cesta, a kojih su vlasnici jedinice lokalne samouprave i uprave čije je održavanje u njihovoj nadležnosti sukladno Odluci o nerazvrstanim cestama. Ostali poslovi koji mogu biti obuhvaćeni Programom su čišćenje drveća i niskog raslinja, saniranje divljih odlagališta otpada, održavanje poljskih putova, pomoć pri izradi protupožarnih prosjeka i putova, čišćenje i održavanje rubnih pojaseva uz javne prometnice i željezničke pruge održavanje čistim i uređivanje postojećih izvora vode u šumama te ostale preventivno-uzgojne radove planirane godišnjim planovima ili planovima zaštite od požara te saniranje nerazvrstanih cesta, čijih su vlasnici i za njihovo održavanje nadležne upravo jedinice lokalne samouprave i uprave, zbog posljedica bujičnih poplava.

Prijave se dostavljaju u pisarnicu Grada Šibenika na adresu Trg palih branitelja Domovinskog rata 1, 22000 Šibenik s naznakom „Prijava za javne radove“, u roku 6 dana od dana objave poziva. Prijavnica je dostupna na web stranici Grada Šibenika i u Pisarnici Gradske uprave.