Otvorena javna rasprava o Nacrtu prijedloga Plana gospodarenja otpadom Grada Šibenika

27.02.2018

Otvorena javna rasprava o Nacrtu prijedloga Plana gospodarenja otpadom Grada Šibenika

Temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom te Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša, Grad Šibenik provodi javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Plana gospodarenja otpadom Grada Šibenika za razdoblje od 2018. do 2023. godine.

 

Nacrt prijedloga Plana gospodarenja otpadom će biti na javnom uvidu u trajanju 30 dana do 26. ožujka 2018. godine, a tijekom čega je javnosti omogućen uvid u Nacrt prijedloga Plana na mrežnim stranicama Grada Šibenika (www.sibenik.hr) te u prostorijama Upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Šibenika, na adresi:

Grad Šibenik

Trg palih branitelja Domovinskog rata 1, Šibenik

III kat, soba broj 24

 

Tijekom trajanja javnog uvida zainteresirana javnost može dati mišljenja, primjedbe i prijedloge na sljedeće načine:

putem elektronske pošte: anita.grcic@sibenik.hr,

putem pošte na adresu: Grad Šibenik, Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Trg palih branitelja Domovinskog rata 1, 22000 Šibenik.

 

Sva mišljenja, primjedbe i prijedlozi moraju biti čitko napisani, potpisani imenom i prezimenom, s adresom podnositelja i u navedenom roku dostavljeni nositelju izrade Plana gospodarenja otpadom, u protivnom se neće uzeti u razmatranje, niti će biti sastavni dio Izvješća o javnom uvidu.

 

Po završetku javnog uvida izradit će se Izvješće o javnom uvidu u Nacrt prijedloga Plana gospodarenja otpadom te će se isto objaviti na službenoj internetskoj stranici Grada Šibenika (www.sibenik.hr).

 

 

Sukladno članku 21. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13, 73/17) Prijedlog Plana gospodarenja otpadom dostavit će se na donošenje Gradskom vijeću Grada Šibenika.