Otvorene ponude za obnovu dječjeg vrtića Vidici

10.01.2018

Otvorene ponude za obnovu dječjeg vrtića Vidici

Do završetka natječajnog roka na adresu šibenske Gradske uprave pristiglo je pet ponuda za energetsku obnovu centralnog dječjeg vrtića Vidici, a koje su u nazočnosti predstavnika ponuditelja i otvorene. Ponuđeni iznosi s uključenim PDV-om se kreću od 4.859.909 kuna do 6.542.255 kuna, a ponuditelji su Termo plan iz Splita,  Deltron iz Splita, Tekton gradnja iz Zagreba, Projekt inženjering iz Požege i zajednica ponuditelja poduzeća Solida iz Slovenije i Paenula iz Zagreba. Ponude je sada potrebno detaljno pregledati, cjelokupna procedura za izbor najpovoljnijeg ponuditelja koji zadovoljava sve natječajne uvjete jest do maksimalno 90 dana.

 

Podsjetimo, Grad Šibenik je pripremio projekt energetske obnove centralnog dječjeg vrtića Vidici te ga početkom prošle godine prijavio na natječaj Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja naziva 'Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja'. Ministarstvo je putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odobrilo sufinanciranje obnove s 1.581.600 kuna. Nakon toga je isti projekti prijavljeni na Javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za sredstva Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini, gdje je Grad Šibenik osvojio još 1.379.287 kuna.

 

'Ovo je samo jedan u nizu projekata energetske učinkovitosti za koje smo dobili bespovratna sredstva fondova ili mjerodavnih ministarstava. Podsjećam da smo u zadnje 4 godine osvojili 851 tisuću kuna za dječji vrtić Kućica na Baldekinu, 900 tisuća kuna za modernizaciju gradske javne rasvjete, zatim 1,4 milijun kuna za obnovu sportske dvorane Baldekin, 524 tisuće kuna za obnovu sportskog objekta Miminac, te 200 tisuća kuna za učinkovitiju rasvjetu u osnovnoj školi Jurja Dalmatinca. Ne treba zaboraviti ni desetke šibenskih obitelji kojima smo osigurali bespovratna sredstva za obnovu fasada i krovova i ugradnju obnovljivih izvora energije u njihova kućanstva.', kazao je mr.sc. Danijel Mileta, zamjenik gradonačelnika Šibenika.

 

Objekt vrtića je kompleksan i sastoji se iz 3 dilatacije u više kubusa, katnosti suterena, prizemlja i 2 kata, ukupne građevinske površine 2410 m2. U suterenu zgrade su kotlovnica, kuhinja, skladišta i pomoćni prostori. Ostale etaže sadrže vrtićke grupe sa svim potrebnim popratnim sadržajima, prostorijama za upravu i administraciju. U 30 godišnjem vijeku trajanja u održavanje zgrade uloženo je vrlo malo. Ondašnja tehnologija i starost, te vrlo malo ulaganje u održavanje, učinili su zgradu derutnom pa i neadekvatnom današnjim potrebama i normama. Vanjska stolarija je aluminijska bez prekida termičkog mosta s ostakljenjem iz jednostrukog stakla. Podovi na tlu nedovoljno su izolirani, a horizontalna hidroizolacija je izgubila svojstva te su podovi počeli vlažiti uslijed kapilarne vlage. Ta pojava izazvala je bubrenje i dizanje parketa. Podovi i slivnici neprohodnih i prohodnih terasa su dotrajali pa je vlaga probila na plafonima i vertikalama slivnika. Današnje grijanje zgrade je preko centralne kotlovnice na lako loživo ulje i lijevano-željeznih radijatora. Priprema tople sanitarne vode i vode za potrebe kuhinje također je preko centralnog kotla. Sadašnje potrebe hlađenja djelomično su riješene preko klima uređaja. Zbog svega toga je objekt svrstan u energetski razred C, a cjelokupnom obnovom bi bio podignut u razred A.

 

U planiranju obnove energetskih svojstava ovojnice izvršit će se više vrsta radova na pojedinim dijelovima objekta i to: sanacije ravnih i kosih krovova, fasadnih zidova, podova i dijela unutarnjih prostora, te zamjena sve postojeće vanjske stolarije visokoenergetski učinkovitom. Prozori će se izraditi iz PVC profila s prekinutim toplinskim mostom, čeličnim ojačanjima profila i minimalno šest komora. Za ostakljenje se primjenjuje izolacijsko staklo punjeno sa plinom argonom od kojih jedno staklo ima na svojoj površini nanesen LOW-E premaz. Neprohodne terase iznad negrijanih prostora s gornje i donje strane se toplinski izoliraju s 2 cm kamene vune da bi se izbjegli toplinski mostovi. Na gornjoj strani dodatno se izvodi i hidroizolacija u svim potrebnim slojevima. Neprohodne terase iznad grijanih prostora se s gornje strane toplinski izoliraju s slojem kamene vune 15 cm. Iznad toplinske izolacije dodatno se izvodi i hidroizolacija u svim potrebnim slojevima, dok se kod prohodnih terasa iznad grijanih prostora postavlja beton u padu i keramičke pločice.

Sadašnji kosi krov je AB ploča hidroizolirana s bitumenskom izolacijom u čijim su presjeku toplinska izolacija iz okipora 4 cm te gips kartonska ploča. Energetsko poboljšanje postiže se dodatnim pokrovom iz izolirajućih trapeznih panela punjenih kamenom vunom, debljine 12 cm. Postojeći slojevi poda će se ukloniti, te na obnovljenu hidroizolaciju postaviti 7 cm XPS-a.Sadašnji zidovi iz betona debljine 20 cm obloženi su s 2 cm okipora koji je zaštićen zidom iz pune opeke i ožbukan s vanjske strane. Predviđena je toplinska sanacija fasadnih zidova sa ETICS sustavom iz ploča kamene vune debljine 10 cm. Oko vrata i prozora postavlja se kamena vuna debljine 2 cm zbog prekida toplinskih mostova, a radi osiguranja nižih dijelova fasade od mehaničkih oštećenja u visini prve ploče postaviti će se XPS.

 

'Paralelno s ispunjenjem zakonske obveze i razdvajanjem gradskih vrtića u dvije ustanove, krenuli smo u izgradnju i obnovu vrtićkih objekata. Izgradili smo potpuno novi dječji vrtić Smilje na Jamnjaku, zatvorili neuvjetni vrtić Varoš, promijenili krov u vrtiću Šibenski tići, obnovili Kućicu na Baldekinu, riješili imovinsko-pravna pitanja za rekonstrukciju vrtića Ljubica u Crnici i za njega ishodovali lokacijsku dozvolu. Također smo u ovoj proračunskoj godini planirali po 150 tisuća kuna za izradu projektne dokumentacije za energetsku obnovu dječjih vrtića Građa i Šibenski tići, kako bi ih u narednim periodima prijavili na natječaje slične ovom', zaključio je Danijel Mileta.