Podmorsko miniranje na gatu Vrulje

25.09.2013

Podmorsko miniranje na gatu Vrulje

Obavještavamo da će tvrtka "Nobel" d.o.o. dana 27.09.2013. godine, u terminu od 15:30 do 16.30h vršiti probna podmorska miniranja na gradilištu Dogradnja Gata Vrulj na šibenskoj rivi. Radovi se izvode u svrhu produbljavanja akvatorija. U najavljenom vremenskom miniranju zabranjuje se pristup gradilištu, kao i ronjenje i kretanje polvila u krugu stotinjak metara od miniranja.