Ponovna javna rasprava

26.09.2013

Ponovna javna rasprava

Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša objavljuje ponovnu javnu raspravu o prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Šibenika.  Ponovna Javna rasprava o prijedlogu  trajat će od 3. listopada do 11. listopada 2013.godine.

 

Prijedlog se može vidjeti u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Šibenika,Trg palih branitelja Domovinskog rata,br.1/III.kat (tel.022/431-067) svakog radnog dana od 9.00 do 14.00 sati.

 

U vrijeme trajanja Javnog uvida Prijedlog (ciljanih) III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Šibenika bit će objavljen na službenim stranicama Grada Šibenika www.sibenik.hr.

 

Javno izlaganje održat će se 10. listopada 2013. u Gradskoj vijećnici u 12.00 sati. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe primaju se do 11. listopad 2013.godine na adresu:

 

Grad Šibenik, Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Trg palih branitelja Domovinskog rata br.1, 22 000 Šibenik.

 

 

Primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani,potpisani imenom i prezimenom fizičke osobe,ili nazivom pravne osobe s adresom podnositelja primjedbi, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o ponovnoj javnoj raspravi.

DokumentiPonovna javna rasprava (112.74 kB)