Predstavljen Lokalni program za mlade grada Šibenika

29.11.2019

Predstavljen Lokalni program za mlade grada Šibenika

U Gradskoj knjižnici Juraj Šižgorić danas je održana završna konferencija projekta „Lokalni program za mlade Grada Šibenika“ kojeg provodi Grad Šibenik u suradnju s Udrugom mladih „Mladi u EU“.  Projekt je  financiran sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a  ukupan iznos financijskih sredstava za provedbu projekta iznosi 70.000,00 kn.

 

„Posrijedi je još jedan uspješan projekt Grada Šibenika u sklopu kojeg smo pokazali izvrsnu suradnju koju njegujemo s udrugama civilnog društva, u ovom slučaju Udrugom „Mladi u EU“. Posebno nas veseli što su u izradi programa sudjelovali i brojni mladi s područja našeg grada koji su kroz anketne upitnike i sudjelovanje u fokus grupama iznijeli kako bi poboljšali svoj položaj u gradu Šibeniku.“, poručio je zamjenik gradonačelnika Paško Rakić.

 

Na konferenciji su predstavljeni ciljevi projekta, projektne aktivnosti i provedeno istraživanje o potrebama mladih u gradu Šibeniku  što je u konačnici rezultiralo izradom strateškog dokumenta u području interesa mladih, a predstavio ih je voditelj projekta, a ujedno i predsjednik Savjeta mladih grada Šibenika, Matej Matić.


"Program za mlade Grada Šibenika je strateški dokument koji uređuje pitanja mladih na području grada i njegove okolice za razdoblje od 2020. do 2022. godine. Cilj programa je osigurati preduvjete za poboljšanje kvalitete života mladih na području grada Šibenika, a svrha programa je odgovoriti na potrebe koje su istražene anketnim upitnicima te predstaviti rješenja konkretnih problema mladih.", kazao je Matić. 


Na konferenciji su predstavljeni pozitivni primjeri mladih iz inozemstva koji volontiraju u Šibeniku u sklopu programa Europskih snaga solidarnosti.


 Lokalni program za mlade Grada Šibenika usvojen je na sjednici Gradskog vijeća 12. rujna 2019. godine.