Raspisan Javni poziv za sufinanciranje predškolskog odgoja za dječje vrtiće drugih osnivača

01.08.2018

Raspisan Javni poziv za sufinanciranje predškolskog odgoja za dječje vrtiće drugih osnivača

Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Šibenika objavio je javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja za dječje vrtiće drugih osnivača – vrtiće čiji osnivač nije Grad Šibenik

Javni poziv objavljen je na mrežnoj stranici Grada Šibenika gdje se mogu preuzeti i potrebni obrasci.

Rok za podnošenje prijave je do 17. kolovoza 2018. godine, a prijave pristigle nakon navedenog roka neće se uzeti u razmatranje.

Javni poziv je objavljen temeljem Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Šibenika za 2018. godinu, kojeg je donijelo Gradsko vijeće Grada Šibenika na 5. sjednici od 20. prosinca  2017. godine.

Za ostvarivanje prava na sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, dječji vrtići drugih osnivača dužni su se prijaviti na javni poziv Grada Šibenika u propisanoj formi te podnijeti svu potrebnu dokumentaciju kojim dokazuju ispunjavanje postavljenih kriterija.

Pravo podnošenja prijave na javni poziv imaju dječji vrtići drugih osnivača koji djeluju na području grada Šibenika i koji su utvrđeni Planom mreže dječjih vrtića na području grada Šibenika.