Raspisan Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u područjima predškolskog odgoja, kulture, tehničke kulture i udruga građana za 2015. godinu

03.09.2014

Raspisan Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u područjima  predškolskog odgoja, kulture, tehničke kulture i udruga građana za 2015. godinu

Javne potrebe u navedenim područjima, za koje se sredstva osiguravaju, prema financijskim mogućnostima, iz Proračuna Grada Šibenika jesu djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije od interesa za Grad Šibenik koje se Programom utvrde kao javne potrebe.

U Program javnih potreba Grada Šibenika za 2015. godinu bit će uvršteno sufinanciranje standarda u predškolskom odgoju i redovne djelatnosti ustanova kulture, udruga u kulturi i drugih organizacija u kulturi koje su od interesa za Grad Šibenik, kao što su: izdavanje časopisa i listova u kulturi, organiziranje akcija i manifestacija u književno-nakladničkoj i knjižničarskoj djelatnosti; program filmske djelatnosti, zaštita filmske baštine i prezentacije filmske i videoprodukcije; održavanje izložbi, izdavanje likovnih monografija itd.

U području tehničke kulture sufinancirat će se programske djelatnosti udruga tehničke kulture koje su, svojom djelatnošću, od interesa za Grad Šibenik.

U području udruga građana sufinancirat će se programske djelatnosti veteranskih udruga i udruga sudionika i stradalnika Domovinskog rata, programi udruga koje skrbe o osobama s posebnim potrebama i humanitarno-karitativnih udruga, programi udruga mladih i udruga za djecu i mlade, programi udruga za promicanje i zaštitu ljudskih prava, programi strukovnih udruga, te programi udruga za zaštitu i očuvanje okoliša, čovjekova zdravlja i prirodne baštine.

Programe mogu predlagati udruge, ustanove, trgovačka društva ili fizičke osobe koje obavljaju navedene djelatnosti.

Uz obrazloženje prijedloga, predlagatelji su obvezni dostaviti financijski plan, odnosno specificirani troškovnik za izvršavanje predloženog programa, u kojem će navesti podatke o ukupnim troškovima izvršenja programa, o dijelu sredstava koja osiguravaju iz vlastitih i drugih izvora, te o dijelu sredstava koja predlažu da ih osigurava Grad Šibenik, kao i dokaz o registraciji udruge, ustanove  ili trgovačkog društva.

Dosadašnji korisnici proračunskih sredstava u obvezi su priložiti i financijsko izvješće o utrošenim sredstvima dobivenim od Grada Šibenika u prethodnoj godini.

Uz obrazložene prijedloge predlagatelji su za svaki program obvezni dostaviti podatke na posebnoj prijavnici koju mogu dobiti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Šibenika.

Rok za predaju dva primjerka prijedloga programa u Pisarnicu Gradske uprave je 4. listopada 2014. godine.

Obrasci za prijavu, kao i cijeli tekst Poziva dostupan je na službenim internetskim stranicama Grada Šibenika.