Raspoređena sredstava za programe Šibenskog kulturnog ljeta, udruga u kulturi i tehničkoj kulturi

13.03.2017

Raspoređena sredstava za programe Šibenskog kulturnog ljeta, udruga u kulturi i tehničkoj kulturi

Grad Šibenik, temeljem Odluke o izvršenju proračuna za 2017. godinu, donio je zaključke o raspodjeli sredstava za programe udruga u kulturi, tehničkoj kulturi te za program „Šibensko kulturno ljeto 2017.“.

Kulturnim udrugama bit će raspoređeno ukupno 575.000 kuna, udrugama tehničke kulture 35.000 kuna, dok je za programe u sklopu „Šibenskog kulturnog ljeta 2017.“ predviđeno ukupno 250.000 kuna.

Prijave pristiglih programa, zaprimljenih po javnom pozivu, ocjenjivalo je Povjerenstvo za provedbu postupka stručnog vrednovanja.

Zadaća Povjerenstva je stručno vrednovati prijave isključivo na temelju programskih i financijskih podataka iznesenih u obrascu prijave te na temelju podataka iz popratne dokumentacije.