Sanira se ilegalno odlagalište kraj Benkovačke ceste

03.09.2015

Sanira se ilegalno odlagalište kraj Benkovačke ceste

Grad Šibenik krenuo je danas u sanaciju ilegalnog odlagališta otpada uz Benkovačku cestu, kod Zatona. Riječ je o uklanjanju 300 kubika ilegalnog otpada. Izvođač radova su Ceste Šibenik, a vrijednost iznosi 30 tisuća kuna. Otpad će se sanirati na adekvatan način, a radovi bi trebali biti gotovi kroz dva dana, ukoliko to dopuste vremenske prilike.