Sastanak gradonačelnika i predsjednika Uprave Zagreb Montaže d.o.o. Alena Čovića

11.09.2013

Sastanak gradonačelnika i predsjednika Uprave Zagreb Montaže d.o.o. Alena Čovića

Danas je u Uredu gradonačelnika održan sastanak predsjednika Uprave Zagreb-Montaže d.o.o. Alena Čovića i gradonačelnika Grada Šibenika dr. Željka Burića sa suradnicima. Na sastanku je bilo riječi o daljnjim aktivnostima na pokretanju projekata od zajedničkog interesa ZM i Grada, kao što su: zona Podsolarsko, Draga, trgovačka etaža  u Vukovarskoj, pakiralište u Šarinoj pekari..

Kao jedan od prioritetnih zadataka istaknuta je potreba pokretanja projekta Podsolarsko koji bi, prema riječima g. Čovića, pored turističkih kapaciteta s hotelskom ponudom, obuhvatio i cijelu plažu Podsolarsko. S obzirom da je plaža od zajedničkog interesa na navedenoj lokaciji, dogovoreno je da će Zagreb Montaža naručiti projekt obalnog dijela za područje od kanala Solarisa do nasipa Podsolarskog, a paralelno će se izrađivati Urbanistički plan uređenja turističke zone. Gradonačelnik je oformio je radni tim na rješavanju svih zadataka vezano uz navedeni projekt u sastavu: zamjenik gradonačelnika mr.sc. Danijela Mileta, Madlena Roša Dulibić v.d. pročelnica za prostorno planiranje i zaštitu okoliša i Tihomir Paškov v.d. pročelnik za gospodarenje imovinom Grada Šibenika.

Što se tiče projekta Draga, Alen Čović je najavio mogućnost izmiještanja tržnice u drugoj polovici sljedeće godine, no zatražio da se što prije definira zamjenska lokacija. Grad i ZM su suglasni da bi se tržnica mogla privremeno preseliti na lokaciju iznad trgovačke etaže u Vukovarskoj ili unutar same etaže. Gradonačelnik je pozdravio namjeru Zagreb-Montaže d.o.o. da poduzeće Tržnice vrati Gradu kao komunalnu djelatnost.

Zamjenik gradonačelnika Mileta je naglasio kako bi trebalo pokušati s Hrvatskim željeznicama i RH postići dogovor oko zemljišta iznad trgovačke etaže i susjednog zemljišta na kojem jerampom regulirano parkiralište za osobne automobile, te tu riješiti pitanje i nove natkrivene gradske tržnice i novog autobusnog kolodvora s parkiralištem. Za pripremu dokumentacije zadužen je Tihomir Paškov, dok će Matija Bumbak v.d. pročelnika za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj pratiti mogućnost da se projekt prijavi na EU fondove.

Na kraju je spomenut i projekt garaže za „Šarinu pekaru“, gdje je g. Čović najavio skori susret sa suvlasnikom prostora g. Šarom na kojem bi mu prezentirao navedeni projekt.

Dogovoren je novi sastanak kroz listopad.