Šibenčani od danas razvrstani otpad mogu besplatno odlagati u reciklažnom dvorištu

07.11.2017

Šibenčani od danas razvrstani otpad mogu besplatno odlagati u reciklažnom dvorištu

Na prostoru Centra za gospodarenje otpadom Šibensko-kninske županije „Bikarac“ od danas je svim građanima dostupno reciklažno dvorište namijenjeno razvrstavanju i privremenom skladištenju posebnih vrsta otpada. Odlaganje u reciklažno dvorište za građane je besplatno, a vrste otpada koje se mogu odložiti su kemijski i elektronički otpad, stari akumulatori, stara ulja i masti, staklo, tekstil, drvo, plastika, biorazgradivi otpad, glomazni otpad i dr.

 

„Šibenik posljednjih nekoliko godina tiho i sustavno rješava zbrinjavanje otpada. Osiguranje reciklažnog dvorišta na koji građani mogu odvojeno prikupljati otpad jedna je od zadaća jedinica lokalne samouprave. Grad Šibenik dužan je osigurati tri takva prostora, trenutno pronalazimo lokaciju za postavljanje drugog reciklažnog dvorišta te se rješava dokumentacija za mobilno reciklažno dvorište što će građanima olakšati odvoz razvrstanog otpada. Cilj je cirkularno gospodarenje otpadom, odnosno da građani što više svoj otpad sortiraju te na taj način smanjuju količinu proizvedenog otpada.“, kazao je gradonačelnik Željko Burić.

 

Direktor Bikarca Robert Podrug istaknuo je kako količine otpada koje građani mogu skladištiti na reciklažnom dvorištu nisu ograničene, ali će se voditi evidencija donošenja otpada kako bi se izbjegle zlouporabe.

 

1. studenog 2017. godine na snagu je stupila Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom slijedom čega je Grad Šibenik dužan u roku od 3 mjeseca donijeti Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.

 

„Uredbom je definirana obveza građana da problematični otpad predaju upravo na prostor reciklažnog dvorišta. Prema novoj Uredbi građanima će se cijena troškova gospodarenja komunalnim otpadom obračunavati razmjerno količini predanog otpada po kriteriju volumena spremnika otpada i broju pražnjenja spremnika, što će sve biti propisano Odlukom o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.“, kazao je direktor Gradske čistoće Novica Ljubičić.

 

Svim građanima koju imaju zelene kante za komunalni otpad, Gradska čistoća će krajem siječnja besplatno dostaviti još jednu kantu s narančastim poklopcem za izdvajanje korisnog otpada od komunalnog otpada. Na taj način omogućit će im se smanjenje količina komunalnog otpada. Što se tiče užeg centra grada, do veljače će biti osigurano još 20 zelenih otoka kako bi se stanovnicima užeg djela grada omogućilo izdvajanje korisnog otpada, odnosno smanjenje količine proizvedenog komunalnog otpada. U stambenim zgradama s više stambenih jedinica, postavit će se zajednički spremnici gdje će se volumen otpada dijeliti na broj stanovnika određene stambene jedinice.

 

„Gradska čistoća započela je s čipiranjem spremnika te je nabavljen sustav za čitače čipova i barkodova koji će do veljače biti postavljeni na svim spremnicima na području grada Šibenika. Postavljanjem čitača i barkodova svaki građanin na svom računu će ujedno imati pregled volumena, datuma i pražnjenja svog spremnika.“, istaknuo je Ljubičić.