Šibenik dobio Proračun za 2012. i Strategiju razvoja Grada Šibenika

29.12.2011

Šibenik dobio Proračun za 2012. i Strategiju razvoja Grada Šibenika

Danas je održana 27. sjednica Gradskog vijeća Grada Šibenika na kojoj su usvojeni strateški dokumenti; naime, nakon burne rasprave, pored usvojene Strategije razvoja Grada Šibenika, donesen je i Proračun za 2012. godinu i njegove projekcije za 2013. i 2014. godinu. Proračun je podržalo 14 vijećnika, koliko je i bilo potrebno za njegovo donošenje.

Obrazlažući prijedlog Proračuna gradonačelnik je naglasio kako je jedna krizna godina iza nas, a ispred nas je još jedno i neizvjesno i krizno razdoblje. “Prema Smjernicama Vlade RH o makroekonomskoj i fiskalnoj politici za razdoblje 2012-2014.,sa svim negativnim pokazateljima;padom BDP-a,povećanjem broja nezaposlenosti,niže razine gospodarske aktivnosti i nedonošenjem Državnog Proračuna pristupili smo izradi Proračuna za 2012-2014.Kod izrade Proračuna Grada Šibenika za 2012.godinu vodili smo se :

 - analizom stanja gospodarstva na području grada Šibenika;
 - procjenom ostvarenja vlastitih javnih prihoda ovisno o gospodarstvu u gradu Šibeniku;
 - analizom stanja rashoda i izdataka u tekućoj godini;
 - utvrđivanju prioriteta u okviru javnih rashoda i izdataka;
 - financiranju osnovnih zakonskih funkcija za rad Gradske uprave i svih proračunskih korisnika;
 - financiranju neophodnih kapitalnih izdataka.”, kazao je gradonačelnik.

Početni Proračun za 2011.god.iznosio je
191.427.000,oo kuna, Rebalansirani proračun 188.498.000,oo kn.,a prijedlog proračuna za 2012.godinu iznosi 204.852.000,00 kn.

Proračun 2012. je veći u odnosu na Rebalansirani proračun za 16.354.000,00 kn, no ukoliko se detaljnije pogledaju pojedine vrste prihoda iz Prijedloga Bilance za 2012.g. da se iščitati kako su porasli prihodi od potpora i prihodi od imovine. Prihodi-potpore bilježe rast zbog prihoda iz državnog proračuna za sufinanciranje izgradnje OŠ Meterize, potpore EU za izgradnju ljetne pozornice na tvrđavi sv.Mihovil,a prihodi od imovine bilježe rast zbog novog prihoda od naknada za održavanje cesta(po novom Zakonu o cestama veliki gradovi preuzimaju održavanje županijskih cesta na svojim područjima pa tako i prihode). Ako izuzmemo u ukupnim planiranim prihodima gore navedene prihode, vidi se da je prijedlog proračuna za 2012.g.planiran u manjem iznosu od Rebalansa Proračuna za 2011.g. za oko 2.000.000,00 kn.

“Kod planiranja rashoda Proračuna za 2012.godinu vodili smo se sa zadanim obvezama utvrđenim posebnim zakonima kojima se utvrđuje funkcioniranje djelatnosti grada kao jedinice lokalne samouprave,zatim obvezama po potpisanim ugovorima,a njihova realizacija zahvaća 2012. i 2013.zatim obvezama po anuitetima i kamatama po kreditima Grada,JU Športski objekti i trgovačkog društva Otok Mladosti ,tako da nam je proračun već bio zadan sa preko 85% rashoda. Ukupni rashodi iz Prijedloga Proračuna za 2012.godinu iznose ukupno 204.852.000,00 kuna .U strukturi rashoda –rashodi za zaposlene,materijalni rashodi,financijski rashodi i subvencije bilježe pad ili zadržavaju razinu 2011.godine.Ukupni rashodi poslovanja u 2012. godini iznose 121.778.000,00kn i manje su planirani u odnosu na 2011. godinu za 1.388.000,00 kn. i dosegnuli smo razinu ispod koje više nemožemo ići jer ćemo dovesti u pitanje funkcioniranje grada kao jedinice lokalne samouprave.Od kapitalnih projekata nastavljamo što nam je i obveza po potpisanim ugovorima sa: izgradnjom OŠ Meterize i Regionalnog centra Bikarac koji se sufinanciraju iz predpristupnih fondova i državnog proračuna,zatim izgradnje spoja ceste Dubrava-Podi koju sufinancira Županijska uprava za ceste, daljnjom izgradnjom komunalne infrastrukture na zoni Podi i dovršetkom iNavis –poslovnog centra. To su projekti koji bi u 2012. godini bili završeni i stavljeni u funkciju.”, kazao je gradonačelnik.

Zajedno s Proračunom Gradsko vijeće usvojilo je i paket odluka koje se naslanjaju na Proračun, a to su: Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Šibenika za 2012. godinu, Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2012. godini, Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012. godini, Program javnih potreba u sportu za 2012. godinu, Program javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i informiranju Grada Šibenika za 2012. godinu, Program zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika u 2012. godinu.

Gradonačelnik je na današnjoj sjednici podnio i Izvješće o svom radu za razdoblje lipanj-prosinac 2011. godine (tekst uvodnog djela izvješća prenosimo u cijelosti):Tijekom mjeseca lipnja 2011. održao sam konferenciju za novinare na kojoj sam predstavio učinjeno u dvije godine mandata aktualne gradske vlasti. Tada sam rekao da su 2009.i 2010. godina-godine uravnoteženja Proračuna i analize stanja, dok je 2011. godina-godina stvaranja preduvjeta i projekata, a 2012. godina-godina realizacije projekata i godina osjetnih promjena u Šibeniku. Sada se može sa sigurnošću reći da se ta naša vizija, taj naš plan i uzus ponašanja i realizira, jer upravo su 2011., posebice ovu drugu polovicu godine, obilježili projekti koje smo doveli do faze realizacije, te će 2012. godina uistinu biti usmjerena na njihovo izvođenje. Tu prvenstveno mislim na projekt gradskog kupališta Banj, uređenja tvrđave sv. Mihovila kao ljetnu pozornicu, te uređenje središnjeg gradskog trga Poljana s podzemnom garažom.

Što se tiče Banja-lokacijska dozvola je izdana, a u tijeku je natječaj za izradu glavnog projekta. Da je riječ o važnom projektu za grad Šibenik i njegovu turističku orijentaciju, ali i za revitalizaciju stare gradske jezgre, prepoznalo je i Ministarstvo turizma, te dodijelilo 100.000,00 kuna za izradu projekta. Nakon potvrde glavnog projekta pred nama je raspisivanje natječaja za izvođenje radova i to za 2012. sportsko-rekreacijskih i plažnih sadržaja. Što se tiče objekata na lokaciji, njih ćemo vjerojatno ostaviti za 2013. s obzirom da, prema prvoj procjeni, troškovnik kompletnog uređenja plaže stoji 1,5 milijuna Eura. Pored proračunskih sredstava Grada Šibenika, računamo i na fondove EU, a postoji mogućnost da uđemo u partnerski odnos s privatnim investitorom.

Na preporuku prosudbene komisije Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, aplikacija Grada Šibenika za sredstva u cilju revitalizacije tvrđave sv. Mihovila prešla je završnu prepreku za dobivanje 1 milijun Eura odnosno 60.01% opravdanih troškova projekta. Tu informaciju dobili smo krajem studenog i to je potvrda da smo kvalitetno pripremili projekt i da smo ispunili sve preduvjete za dobivanje sredstava. Pred nama je priprema teksta ugovora između Grada i SAFU-a, a temeljem preporuka prosudbene komisije, nakon čega ćemo izraditi i točan hodogram izvođenja projekta.

O projektu Poljane i njezinom uređenju, kako parternom- odnosno uređenju samoga trga, tako i podzemnom- uređenju garaže, govorilo se godinama, no očito da nije bilo dovoljno odlučnosti da se s projektom krene. Bio je, doduše, prije desetak godina proveden  anketni natječaj, no stalo se na tome. Prepoznavajući važnost i nužnost uređenja Poljane proveli smo natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja, te među 52 pristigla rada, krajem listopada izabrali, prema mišljenju Ocjenjivačkog suda, najbolje rješenje. Prvonagrađeni rad Dubovečak-Šimetin-Tutek-Simonović Majcan- u cjelini je odgovorio zahtjevima programa, a i prometna dionica je dobro riješena. Sama organizacija garaže je dala dostatan broj parkirališnih mjesta – njih stotinu. U osi povijesnog perivoja, na istočnoj strani trga, interpolirana je velika fontana – kao simbolična zaštita od prometa ali vertikalom vode/svjetla i kao svojevrsni orijentir u prostoru. Autori su ispoštovali i ustaljene pješačke tokove, a primjereno je  prezentirana kulturno-povijesna arheološka baština. U Gradskoj knjižnici postavili smo izložbu pristiglih radova, održali javnu raspravu, te izdali katalog natječajnih radova.

U listopadu smo počeli s unutarnjim uređenjem iNavisa i to kao prve faze uređenja Pomorskog inovacijskog centra za iznos od 4.916.982,81 kn. Sredstva su osigurana u Proračunu Grada Šibenika i drago mi je da naš norveško-šibenski projekt ide predviđenom dinamikom, što smo utvrdili i za nedavnog obilaska lokacije s veleposlanikom Kraljevine Norveške nj.e. Henrikom Ofstadom. Trenutni radovi obuhvaćaju uređenje zidova i zidnih pregrada, zatim uređenje podova, te sanaciju vlage – sve do uredskog opremanja. U prostoru će biti smješteno 20 ureda, a veća sada postoji 8 tvrtki koje su iskazale interes za poslovanjem u budućem iNavisu. Početkom  2012. slijedi druga faza a to je uređenje okoliša, kao i prilazne ceste i protupožarnog puta. Radovi sa svim fazama i uređenjem okoliša, kao i prilaznom cestom trebali bi biti gotovi do 01.07. 2012. godine.

Što se tiče Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Bikarac, ugovor za tehničku pomoć  završio je u prosincu 2009. god. Ugovor za odnose s javnošću završavaovaj mjesec, a u sklopu njega  podizana je svijest o potrebi gradnje i uspostave regionalnog centra za zbrinjavanje otpada Bikarac. Također, ukazivalo se što projekt znači za građane Šibenika i Šibensko kninsku županiju. Održane su radionice za ciljane skupine (mediji, JLS, škole, vrtići…) i likovna radionica za djecu unutar MDF-a. Kroz ugovor, za Gradsku čistoću d.o.o., izrađen je novi logo, internetske stranice, ali isto tako i niz brošura o reciklaži, kompostiranju RCGO Bikarac. Sve je bilo medijski praćeno kako člancima tako i kroz reklamnu kampanju za novine, TV i radio. Poseban naglasak je stavljen na odvojeno prikupljanje korisnih dijelova iz komunalnog otpada. Ugovor za sanaciju i izgradnju RCGO Bikarac potpisan je u veljači 2010. godine s tvrtkom ERGASIS TECHNIKI iz Grčke, a kao podizvođači odobreni su EURCO i IPZ iz Hrvatske. Od lipnja 2011. god obavljeni su slijedeći radovi: završena je izgradnja nove plohe 1 za odlaganje otpada, ograđeno je odlagalište, kompletno je sanirano staro odlagalište, izrađen je sustav otplinjavanja odlagališta koji završava bakljom za spaljivanje metana, zatim, izgrađeni su i opremljeni bazeni za pročišćavanje procijednih voda iz plohe 1 , te pušteni u probni rad. Izgrađena je nadstrešnica za „balirku“ za baliranje papira. U međuvremenu je za dovršene radove izdan certifikat potpisan od izvođača, nadzornog inženjera, SAFU kao ugovaratelja i Gradske čistoće kao krajnjeg korisnika. Prema ugovoru, RCGO Bikarac se do kraja 2013. nalazi u periodu probnog rada i  stoga će se povremeno vršiti nadzor i po potrebi ispravljati nedostatci. Ugovor za nadzor radova potpisan je u travnju 2010. s njemačkom kompanijom FICHTNER u konzorciju s MHM-inženjeringom iz Hrvatske, te su na gradilištu Bikarac, s predstavnicima nadzora i izvođača, održavani mjesečni i tjedni sastanci na kojima su bili prisutni i predstavnici Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, SAFU-a, Grada Šibenika i Gradske čistoće. Ugovor će trajati do kraja 2013. god. kada završava period o obavještavanju o nedostatcima koje je izvoditelj radova dužan otkloniti. Natječaj za nabavu opreme i pilot projekt prikupljanja papira objavljen je u travnju 2011. godine i kroz lipanj i srpanj izvršena je ocjena pristiglih ponuda. Nakon što je delegacija EU pregledala i odobrila ugovore isti su u rujnu i listopadu potpisani. Nabavljeni su tako drobilica za građevinski otpad i „balirka“ za baliranje papira, kante i kontejneri kao i novi kompaktor i utovarivač, a bit će nabavljeni i novi kamioni.  Zadnji sastanak za procjenu stanja ISPA projekata održan je u Zagrebu 8.studenog 2011.g. a Komisija je izrazila zadovoljstvo s izvršenjem ugovora. Da podsjetim, ukupna vrijednost projekta iznosi  8,8 milijuna Eura od čega se iz ISPA fonda financira 68%, iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 14,2% i Grada Šibenik sa 17,8%.

Od lipnja 2011. na Gospodarskoj zoni Podi nastavljeni su radovi na komunalnoj infrastrukturi, te je od  ukupno ugovorenih 13.700.000,00 kn do sada  odrađeno 11.400.000,00 kn. Raspisan je i natječaj za prodaju parcela i u pojavila su se dva nova investitora-Hino-Ing d.o.o. i Begić d.o.o. U tijeku je i natječaj za tri nove parcele za što su interes pokazala tri poduzetnika, a izmijenjeni su i uvjeti za investitore u zoni u vidu olakšanog i ubrzanog procesa realizacije poslovnog plana. Ishodovane su i potvrde glavnog projekta za 4 investitora koji su spremni za gradnju svojih objekata. U Poduzetnički inkubator su ušla dva nova poduzetnika i njegova popunjenost je i dalje 100%. U obnovu inkubatora uloženo je oko 150 000,00 kn, te smo dobili veću dvoranu za sastanke i dva nova ureda. Poduzeće Podi-Šibenik d.o.o. se prijavio i na 6 natječaja za bespovratna sredstva ukupne vrijednosti cca 900 000 Eura.

Na prostoru TEF-a u proteklih 6 mjeseci nastavljene su aktivnosti na završetku sanacije opasnog i neopasnog otpada.U sanaciji opasnog otpada kao posljedica neizvršenja aktivnosti na sanaciji raskinut je Ugovor sa dosadašnjim izvođačem Sirovina odlagalište d.o.o.  te načinjen obračun izvršenih radova temeljem kojeg je izvođač obvezan TEF-u vratiti oko 2.100.000 kn.  Zbog odbijanja izvođača da potpiše obračun podignuta je tužba te ćemo povrat morati tražiti sudskim putem. Proveden je natječaj za zbrinjavanje 5.000 m3 iskopanog materijala zagađenog s više od 1000 mg/kg PAH-ova. Cijene dobivene na natječaju premašile su neiskorištena sredstva iz Ugovora o zajmu potpisanog sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te u okviru tih sredstava nije bilo moguće obavit taj dio posla. Pokrenuti su razgovori sa Fondom kako bi se odobrio dodatni zajam u okviru kojeg bi se riješila prva faza koja uključuje zbrinjavanje 5000 m3 najzagađenijeg materijala, ali od strane Fonda, unatoč inzistiranjima i uprave TEF-a i Gradonačelnika Grada Šibenika, nismo naišli na spremnost da se ovaj projekt prati u realizaciji.

U sanaciji neopasnog otpada je došlo do zastoja iz razloga što Westbrooke resource, engleski partner angažiran u projektu, više nije bio spreman financirati otpremu zamjenskog agregata kamena na neki od privremenih deponija, već je inzistirao na pronalasku konačnog kupca kako bi umanjio svoje troškove, ali je time, zbog problema u plasmanu tako velike količine materijala, usporio proces sanacije. Zbog toga je uprava TEF-a, u dogovoru s hrvatskim partnerom MLM group, pokrenula aktivnosti na prodaji 2.000 tona zamjenskog agregata metala koji je kao osiguranje deponiran u TEF-u i čija se vrijednost procjenjuje od 1,5 do 2 mil. EUR, kako bi iz tako dobivenih sredstava financirali dovršetak  izmiještanja preostalih 100 – 130 tisuća tona zamjenskog agregata kamena. Na zahtjev potencijalnih kupaca je napravljena analiza sadržaja i kvalitete metala koje su im dostavljene te očekujemo konkretne ponude za kupnju 500 t metala čime bi se financiralo ponovno pokretanje sanacije. Uz uvjet dobivanje podrške Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i pronalaska kupca za metal dovršetak sanacije i opasnog i neopasnog otpada možemo očekivati u narednih 6 mjeseci.


Postavljanjem zaštitne ograde između platoa kod bazena u Crnici i budućeg športsko-rekreacijskog centra Banj, u studenome je u cijelosti završen projektizgradnje glavnog kanalizacijskog kolektora i vodoopskrbnog cjevovoda od bivše tvornice TEF do uvale Pekovac. Radovi na lokaciji obuhvatili su izgradnju mješovitog kanalizacijskog kolektora i izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda u dužini od 1000m, kao i sanaciju kolničke konstrukcije postojeće prometnice uz izgradnju nogostupa s obje strane. Izgradnjom ove dionice kanalizacijskog kolektora riješio se i posljednji nekontrolirani ispust otpadnih voda u šibenski zaljev u zapadnom dijelu grada tj . područja Njivica, Smričnjaka i dijela Meteriza. Vrijednost investicije je 5.691.411,70 kn, a radove je izvela tvrtka Sarađen d.o.o.. Investicija se financirala iz dva izvora; sredstvima proračuna Grada Šibenika 3.591.411.70 (≈ 63%) i sredstvima Hrvatskih voda Zagreb u iznosu od 2.100.000,00 kn (≈ 37%).

Inicijativa za izgradnjom mreže odvodnje u dva važna smjera Podsolarsko – Ražine – Podi i Podsolarsko- Brodarica- Krapanj je daleko odmakla i pred sklapanjem smo ugovora o zajmu sa EBRD-om. Radi se o velikom projektu kojim rješavamo cijeli jugoistočni dio grada i za oko 30 tisuća stanovnika. Također, prije samog sklapanja ugovora obavit ćemo razgovore s Hrvatskom bankom za obnovu i razvoj koja je spremna ponuditi svoj kreditni aranžman za ovaj važan projekt. Termini za izvedbu projekata su od lipnja 2012 do 2014 godine. U izvedbu bi išao prvo pravac Podsolarsko – Ražine – Podi, a potom u drugoj polovici 2012. godine i pravac  Podsolarsko- Brodarica- Krapanj. Ovo naglašavam jer je bilo više neistinitih informacija u javnosti u vezi pravca Podsolarsko – Brodarica – Krapanj koje i ovom prigodom najoštrije demantiram.

Nakon godina čekanja napokon voda dolazi u Boraju. Po preuzimanju odgovornosti za upravljanje gradom Šibenikom prvi projekt koji smo željeli realizirati je upravo voda u Boraji. Rezultati tih napora se danas pokazuju. Financiranje se odvija u dva pravca. Dovodni gravitacijsko- tlačni cjevovod od autoputa do Boraje, te objekti crpne stanice i vodospreme financiraju se iz sredstava Hrvatskih voda i Ministarstva regionalnog razvoja, dok se mjesna vodovodna mreža financira iz gradskog proračuna Grada Šibenika. Do sad je utrošeno ukupno 5.624.400kn, od čega su 4.824.000 sredstva Hrvatskih voda i Ministarstva regionalnog razvoja, a 800.000 kn sredstva gradskog proračuna. Ovdje napominjem da je u tijeku ishodovanje potrebitih dozvola za građenje vodovodne mreže unutar zaseoka Boraja čije se građenje predviđa u prvoj polovici 2012.

Cesta Dubrava – Podi je pred završetkom. Imali smo određenih problema oko financiranja projekta, ali evo možemo na kraju stati pred Vas i reći: Grad Šibenik je sudjelovao u izgradnji ceste Podi- Dubrava sa 50% u izvlaštenju zemljišta na trasi ceste što čini  i 25% u samom građenju što čini. Ova cestovna komunikacija otvara nove perspektive Gospodarskoj zoni Podi, utječe na bolje povezivanje s auto putem, odnosno čvorom Šibenik i u budućnosti će sigurno predstavljati kralježnicu Poda kojom će se dopremati i radna snaga, ali i sirovina potrebna za postupke proizvodnje, a otpremati gotovi proizvodi. Također otvara perspektivu razmišljanju o potrebi čvora Podi, odnosno usmjeravaju sredstava na postojeću cestovnu komunikaciju u svrhu izgradnje brze ceste na dionici od izlaza s auto puta na čvoru Šibenik do čvora Dubrava.

Zadovoljni smo s dinamikom izvođenja radova na osnovnoj školi Meterize . Metalne sekcije krovišta sportske dvorane su postavljene. Krenulo se s radovima postavljanja pločica i dovršenjem sanitarnih čvorova, kao i prilaznim putovima te rampama za invalide.

Postavili smo i na Draženov rođendan 22. listopada otkrili  spomenik tom košarkaškom velikanu u čast. Zahvaljujući angažmanu obitelji, posebice majke Biserke, opremljena je i spomen-soba u stanu u Preradovićevoj ulici u kojem je Dražen proveo svoje djetinjstvo.

Vodeći se željom da mladim, školovanim ljudima omogućimo odrađivanje staža kako bi pristupili polaganju državnog stručnog ispita, uključili smo se, posredstvom šibenske podružnice Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u provedbu Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja za 2011. i 2012. Godinu. U gradskoj upravi zaposlena je grupa volontera, njih 8-ero. Naši mladi sugrađani će ovim osposobljavanjem, bez zasnivanja radnog odnosa, na razdoblje od 12 mjeseci i u punome radnom vremenu, steći i nova znanja kroz rad u Gradskoj upravi Grada Šibenika, a primat će i naknadu od cca 1600,00 kuna mjesečno.

Kao predsjednik Vijeća i Skupštine Turističke zajednice Grada Šibenika moram i ovom prigodom spomenuti povijesni rezultat u šibenskom turizmu; premašena je brojka od milijun noćenja te su ostvareni rezultati najbolji otkada postoji statističko mjerenje broja turista i njihovih noćenja. Do kraja listopada 2011. godine ostvareno je ukupno 1.007.046 turističkih noćenja tj. 5% više u odnosu na proteklu godinu. Rezultati su tim značajniji ako se zna da je protekla godina bilo rekordna i s najboljim rezultatima do tada. Taj rezultat zajednički je plod rada turističke zajednice i svih turističkih subjekata ; od hotelskih kuća, marina, kampova, privatnih iznajmljivača kao i lokalne zajednice – Grada Šibenika i pripadajućih mu mjesta i mjesnih odbora.

Na ove pozitivne turističke brojke utjecale su brojne ljetne manifestacije u Gradu i okolici, posebno eko festival Terraneo  koji se održao na prostoru bivše vojarne Bribirskih knezova u Šibeniku.  Prema dojmovima već nakon 1.  Izdanja,  ovaj glazbeno-ekološki festival ostvario je sva očekivanja i u glazbenom i u organizacijskom smislu, a posjećenost je bila iznimna, kako domaćih tako i inozemnih posjetitelja. Preko 35000 ljudi obišlo je Terraneo. Grad Šibenik pridonio je uspješnosti organizacije Festivala prije svega odabirom lokacije kao i ishodovanjem dozvola za korištenje prostora bivše vojarne. Također , Grad je osigurao potrebnu infrastrukturu, u čemu su sudjelovala gradska poduzeća, udruge građana kao i brojni volonteri. Siguran sam da će Terraneo postati višegodišnja tradicija na šibenskim prostorima.

U razdoblju za koje podnosim izvješće dogodio se i stečajni postupak nad projektnim društvom "Obonjan Rivijera" d.d., te ujedno i službeni prestanak projekta Obonjan Rivijera. Ta novonastala situacija je potvrda onoga što sam sumnjao od samog početka, a to je da od projekta nema ništa. Ipak, stečaj ne treba uvijek gledati u negativnom kontekstu; jer stečaj daje mogućnost u konkretnom slučaju i pokretanja aktivnosti, pa se nadam da je ovo novi početak Obonjana.

Projekt marina Mandalina krenuo je nabolje otkad ga je preuzeo strani investitor-turska grupacija Dogus grupa. U veljači očekujemo završetak radova vrijednih 15 milijuna Eura i otvaranje marine. Također, radimo na finalizaciji korekcija Ugovora o realizaciji projekta Hotel Šibenik, te će aneks tog ugovora ukloniti sve nedostatke osnovnog ugovora i projekt staviti u realne okvire. Time će se stvoriti i pretpostavke za početak gradnje hotela u lipnju 2012.g.  Ove dvije investicije su tim vrjednije jer se radi o stranom ulaganju koje ovog trenutka čini više od 10% ukupnih stranih ulaganja u Republiku Hrvatsku.

Našeg obećanja da ćemo raditi na uređenju dječjih igrališta držimo se i nadalje; nakon igrališta kod sv. Elizabete i u onoga u krugu škole Jurja Dalmatinca, zajedno s tvrtkom Konzum uredili smo dječje igralište na Baldekinu. Pored igrališta uređenog i opremljenog za igru i druženje djece izgrađeno je i novo ograđeno košarkaško igralište.U lipnju smo obilježili 20. obljetnicu osnutka 113. brigade Hrvatske vojske , te sam, zajedno sa županom, obiteljima poginulih pripadnika 113. brigade HV-a uručio plakete/posthumno/ za zasluge u obrani domovine i borbi za dostojanstvo hrvatskog naroda u Domovinskom ratu za neovisnu i suverenu Republiku Hrvatsku. U rujnu smo pak dostojanstveno obilježili 20. obljetnicu Spomendana rujanskog ratnog podviga.

Krajem kolovoza obišao sam sva gradska poduzeća i s direktorima porazgovarao o stanju u društvima, problemima u poslovanju, kao i gradskim projektima koji se odvijaju pod njihovim nadzorom.

Spomenuo bih i uspješne kontakte s Institutom Ruđer Bošković, posredstvom kojeg su u Šibeniku boravili predstavnici njemačkog Senckenberg instituta za istraživanje prirode sa sjedištem u Frankfurtu. Trenutno vodimo razgovore o realizaciji projekta za obrazovanje mladih ljudi kako Hrvata, tako i Nijemaca u području biologije mora koji bi se dijelom odvijao u postojećem objektu IRB-a na Martinskoj, a dijelom u zgradi iNavisa gdje bi se opremili laboratoriji i održavale ljetne škole i predavanja na temu istraživanja mora.”, naglasio je gradonačelnik.

Prijedlog Strategije razvoja Grada Šibenika, predstavila je, ispred izrađivača ovog dokumenta Micro-grupe, gđa Ivana Bujas Rupić, te podsjetila kako je sam dokument podijeljen na tri međusobno povezana dijela: 1. Analizu stanja, 2. Strateško opredjeljenje i 3. Razvojne projekte. „U Analizi stanja prikazuje se presjek zatečenog stanja po sektorima i završava SWOT1 analizom. U kontekstu analize promatraju se sektori: Opće i javne usluge, Obrana, Javni red i sigurnost, Ekonomski poslovi, Zaštita okoliša, Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice, Zdravstvo, Rekreacija kultura i religija, Obrazovanje i Socijalna zaštita.  Strateško opredjeljenje je dio u kojem se elaboriraju vizija, ciljevi i prioriteti te poveznice sa Županijskom razvojnom strategijom. Ovaj dio sadrži i provedbene odredbe te način praćenja i vrednovanja cjelokupnog dokumenta. Razvojni projekti ključni su proizvod Strategije razvoja jer definiraju izvedbu programa razvoja. Razvojni projekti se definiraju u resursima prostora, ljudi, vremena i novca i čine operativni dio Strategije razvoja.“, kazala je Bujas-Rupić.

Strategija razvoja Grada Šibenika je rezultat rada svih struktura, svih struka i predstavnika institucija našega Grada. Na izradi Strategije razvoja grada Šibenika radio je tim savjetnika sastavljen od konzultanata iz područja regionalnog i lokalnog razvoja, EU, financija i menadžmenta, te osobe zadužene za kontroling procesa i kvalitetu izrade ponuđenog dokumenta, ali naravno i brojni Šibenčani koji su bili sudionici radnih skupina. Ovaj dokument će Gradu Šibeniku znatno olakšati nominacije pred fondove EU, a sami dokument je baza i polazna točka aktivnosti ne samo aktualne, već i budućih gradskih vlasti. Ova gradska strategija usklađena je sa županijskom razvojnom strategijom, te su i u tom dijelu ispunjeni svi uvjeti za njezino provođenje. Ono što je Gradsko vijeće zaključilo jest da se Strategija, kao živi dokument, mora jedanput godišnje "ažurirati", odnosno da je potrebno utvrditi kako se ona provodi i koje se mjere moraju poduzeti kako bi se pratila vizija i ciljevi zacrtani u samom  dokumentu.
 

S obzirom da je u prvotnom dokumentu među razvojnim prrojektima bila navedena Oštrica s projektom golf-terena, a u međuvremenu je takva razvojna vizija Oštrice odbačena, to je dan nalog izrađivaču Stategije-Micro grupi- da izvrši ispravak dokumentacije.