Tri stoljeća visokog školstva u Šibeniku

05.09.2013

Tri stoljeća visokog školstva u Šibeniku

Uoči potpisivanja Ugovora o pokretanju dislociranog sveučilišnog preddiplomskog studija energetike u Šibeniku  objavljujemo pregled šibenskog visokog školstva kroz povijest koju je sastavio naš sugrađanin Darko Gulin.

Davne 1699. u šibenskom samostanu Sv. Lovre počelo je s radom Franjevačko filozofsko učilište kao PRVA VISOKOŠKOLSKA USTANOVA U GRADU.

Godine 1714. u gradu se otvara i četverogodišnji Bogoslovni studij.

Dana 19. siječnja 1725. utemeljeno je u gradu Generalno učilište drugog stupnja koje je 1735. podignuto je na rang Generalnog učilišta prvog stupnja (SVEUČILIŠTA) koje je imalo pod sobom dva fakulteta filozofiju i teologiju.

Preustrojem školstva 1828. prve dvije godine bogoslovnog studija obavljaju se u Šibeniku a zadnje dvije godine u Makarskoj.

Reformom franjevačkog školstva 1905., učilište u Šibeniku djeluje kao privatno bogoslovno učilište.

Od 1911. do 1917. iako se većina kolegija predaje u Makarskoj, neki kolegiji se još predaju u Šibeniku. Istekom akademske godine 1916./1917. svi kolegiji se predaju samo u Makarskoj i Šibenik ostaje bez visokog školstva.

Nakon tog vremena tj. kontinuiteta od 218 godina stalnog visokog školstva u gradu, slijedi stoljeće diskontinuiteta u kojem se pale i gase visoko-školske ustanove u Šibeniku.

1. UČITELJSKA ŠKOLA – PREPARANDIJA (1922. – 1965.)

Koja je rješenjem Ministarstva prosvjete Svetozara Pribičevića otvorena 15. srpnja 1922. tj. prebačena je škola iz Dubrovnika, koja je prije toga samo godinu dana radila u Dubrovniku. Ova škola u vrijeme Prve Jugoslavije svakako bila najvažnija škola u Dalmaciji u kojoj u to vrijeme nema fakulteta osim Bogoslovija.

Trajanje škole bilo je 5 godina pa je jedni uvršavaju u srednje a neki u više škole, iako u to vrime nije bilo pojma viša škola.

Talijanski okupator školu zatvora krajem školske godine 1941/1942.

Ponovo je otvorena 1945. Radila je slijedećih 20 godina i bila ukinuta 31. kolovoza 1965.

Škola je imala svoju zgradu koja se nalazila pored crkve Gospe vanka Grada (tu se sada nalazi zgrada FINE).

U toj školi od osnivanja do ukidanja diplomiralo oko 1500 učitelja.

2. VISOKA BOGOSLOVNA ŠKOLA (1932. – 1939.)

Od 1932. do 1939. u Šibeniku djeluje Visoka bogoslovna škola koja je bila smještena u zgradi Sjemeništa (sada zgrada biskupskog ordinarijata).

U tom razdoblju diplomirao je samo jedan naraštaj svećenika.

3. PEDAGOŠKA AKADEMIJA (1961. – 1967.)

Od 1961. do 1967. u Šibeniku djeluje Pedagoška akademija (prestala s radom 30. rujna 1967, kada je ukinuta odlukom nadležnih Republičkih tijela).

4. VIŠA ELEKTROSTROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA (1971. – 1974.)

Počinje s radom u siječnju 1971. god.  kao studij Više tehničke škole iz Zagreba. Pripreme za upis studenata počele su na jesen 1970.

Škola je trajala 5 semestara, upisala su se ukupno dva naraštaja studenata, uglavnom uz rad.

Škola je prestala s radom 1974, a u Šibeniku je diplomiralo oko 30 studenata koji su tako stekli zvanje Inženjera elektrostrojarstva – smjer tehnološko proizvodni.

5. EKONOMSKI FAKULTET (1976. – 1985.)

Od 1976. do 1985. u Šibeniku djeluje studij Ekonomskog fakulteta iz Splita (prve dvije godine) treću i četvrtu godinu studenti su nastavljali u Splitu. Upisano je bilo devet naraštaja studenata.

6. POMORSKI FAKULTET (1995. – 2009.)

Od 1995. u Šibeniku počinje s radom studij Pomorskog fakulteta iz Splita ali nažalost nakon 14 godina, točnije prošle godine studij je prestao s radom.

7. VISOKA ŠKOLA ZA TURISTIČKI MENADŽMENT (1997. – 2006.)

Godine 1997. u Šibeniku počinje s radom Visoka turistička škola. Prvo na katu osnovne škole Tina Ujevića, bivše 5. Osnovne škole u koji je bila smještena i Pedagoška akademija do svoga ukinuća 1967., a kasnije je izgrađen aneks. Sada je to zgrada šibenskog Veleučilišta, koje je sljednik Visoke škole za turistički menađment. Tijekom svoga postojanja od 1997. do 2006. školu je upisalo 2606 studenata a do danas diplomirao je 481 student.

8. ŠIBENSKO VELEUČILIŠTE (od 2006.)

Dana 10. srpnja 2006. u Šibeniku je utemeljeno Veleučilište s tri odjela od kojih su dva u Šibeniku (Baldekin)  a jedan u Vodicama.

U Šibeniku se studira na odjelu menadžmenta i prometnom odjelu dok se u Vodicama studira na upravnom odjelu.

Okružen moćnim tvornicama i zavodima(TLM – Ražine, TLM –Lozovac, TEF, Remontni zavod) Šibenik je od šezdesetih godina do 1991. bio financijski vrlo jaka sredina. Šezdesetih godina ekspanzija je otvaranja fakulteta po hrvatskim gradovima, ali ne i u Šibeniku koji 1967. gubi svoju jedinu visokoškolsku ustanovu (Pedagošku akademiju).

Poslije Domovinskog rata Šibenik nije ni približno financijski jak kako je to bio prije rata, ali unatoč tome pokrenulo se i visoko školstvo. Redom: POMORSKI FAKULTET, VISOKA TURISTIČKA ŠKOLA, VELEUČILIŠTE

I Šibenčani na temelju podataka da od 1699. u gradu djeluje franjevački fakultet a od 1735.  djeluje Franjevačko generalno učilište prvog stupnja (sveučilište) trebaju širiti visoko školstvo i u budućnosti izboriti svoje sveučilište.

Nakon što smo dva stoljeća imali stalnost visokog školstva pa jedno stoljeće čestih otvaranja i zatvaranja visokoškolskih institucija (čak njih 8 je počelo s radom, a 7 se i ugasilo u proteklih 90 god.) trebalo bi uslijediti vrijeme stalnosti i etabliranja visokog školstva.

PRVE STUDENTSKE STIPENDIJE podjelilo je šibensko gradsko vijeće godine 1405. obiteljima koje su slale sinove na studije. Podijeljeno je ukupno 77 stipendija.

PRVI POZNATI ŠIBENČANIN STUDENT je Rainaldo Šibenčanin (Rainaldo de Sebenico), upisan 1407. na padovanskom fakultetu artistike.

PRVI ŠIBENČANIN DOKTOR ZNANOSTI je Ambroz Mihetić koji je 1442. promoviran u doktora artistike na Sveučilištu u Padovi.

PRVI ŠIBENČANIN SVEUČILIŠNI REKTOR je Matej Šibenčanin koji je godine 1485. imenovan rektorom Sveučilišta u Padovi.

PRVA VISOKOŠKOLSKA USTANOVA U GRADU
FRANJEVAČKO FILOZOFSKO UČILIŠTE – 1699. Radilo u Šibenskom samostanu Svetog Lovre.

PRVO SVEUČILIŠTE  U GRADU – Travanj 1735.
FRANJEVAČKO GENERALNO UČILIŠTE PRVOG STUPNJA koje je pod sobom imalo dva fakulteta filozofiju i bogosloviju. Radilo u samostanu Svetog Lovre.

Utemeljeno odlukom komesara reda fra Josipa M. od Ebore.

Valja dodati da će sutra, 06.09. 2013. u Šibeniku biti pokrenut i 
dislocirani sveučilišni preddiplomski studij energetike.