Na današnji dan umro Faust Vrančić

20.01.2020

 Na današnji dan umro Faust Vrančić

Na današnji dan davne 1617. godine umro je jedan od najznačajnijih Hrvata svih vremena Faust Vrančić.

Bio je hrvatski jezikoslovac, izumitelj, diplomat, inženjer, svećenik, biskup. Taj velikan rođen je u Šibeniku 1. siječnja 1551. godine u obitelji Mihovila i Katarine, rođene Dobrojević.

Napisao je zavidan broj djela a neki od njih su Logika oblikovana samim svojim dokazima (Logica suis ipsius instrumentis formata, 1608) te Kršćanska etika, Rječnik pet najodličnijih europskih jezika, latinskoga, talijanskoga, njemačkoga, dalmatinskoga i ugarskoga (Dictionarium quinque nobilissimarum Europae linguarum, Latinae, Italicae, Germanicae, Dalmaticae et Ungaricae).

No glavna su mu djela Dictionarium i Novi strojevi (Machinae novae), s kojima je već za života stekao svjetsku slavu.

Najpoznatiji je Vrančićev izum Leteći čovjek (Homo volans), konstrukcija padobrana za koji se pretpostavlja da je i iskušan skokom s nekoga tornja u Veneciji.

1615 godine u Rimu teško obolio, te je na putu prema Šibeniku preminuo u Veneciji; pokopan je u crkvi sv. Marije od Milosti u Prvić Luci na otoku Prviću. Više o Faustu možete pročitati ovdje.