11.7. Svjetski dan stanovništva

11.07.2012

11.7. Svjetski dan stanovništva

Danas, 11. srpnja obilježava se Svjetski da stanovništva. Taj su dan Ujedinjeni narodi proglasili Svjetskim danom stanovništva jer je 11.7.1989. ukupna svjetska populacija dosegla pet milijardi ljudi.

 

Nagli pad opće smrtnosti stanovništva, koji je počeo ubrzavati već nakon 19. stoljeća u razvijenim zemljama i širiti se diljem svijeta sukladno gospodarskom razvoju, smatra se jednim od glavnih postignuća napretka društva. Prema izvršenim procjenama očekivano trajanje života pri rođenju poraslo je s 30 godina na 67 godina u razdoblju 1800.-2005. godine, što je dovelo do brzog rasta populacije, od jedne milijarde u 1810. godini na gotovo sedam milijardi u 2010. godini. Tema ovogodišnjeg Svjetskog dana stanovništva je „Seven billion people counting each other“. Ovogodišnja je tema Svjetskog dana stanovništva zapravo poziv na akciju i davanje mogućnosti svima da shvate što znači živjeti u populaciji koja broji sedam milijardi ljudi, te što bi se trebalo uraditi da svatko postigne svoje sadašnje i buduće potencijale.  Većina globalnih pitanja i problema koji zahtijevaju hitno rješavanje odnosi se na mlade osobe, djevojke i žene, zatim na smanjivanje siromaštva, poboljšanje reproduktivnog zdravlja, okoliš, starenje populacije i urbanizaciju.

 

Znanost koja se bavi stanovništvom zove se demografija. Demografija istražuje i proučava zakonitosti i pravilnosti u kretanju stanovništva, ustanovljuje kakve su vrste te zakonitosti, njihovo kvantitativno i kvalitativno djelovanje i utvrđuje međusobne odnose kretanja stanovništva s drugim društvenim i gospodarskim pojavama.