Anketa o klimatskim promjenama

03.04.2020

Anketa o klimatskim promjenama

Državni hidrometeorološki zavod, Institut za oceanografiju i ribarstvo te Energetski institut Hrvoje Požar partneri su u projektu RESPONSe, financiranog u sklopu programa Interreg Italija – Hrvatska. Riječ je o projektu koji potiče održivi razvoj  na jadranskom priobalnom području. U sklopu projekta će se razviti alati za pripremu i planiranje adaptacijskih mjera klimatskim promjenama.

Projekt je posebno fokusiran na uključivanje ključnih dionika i pružanje tehničke podrške jedinicama lokalne samouprave u planiranju adaptacijskih mjera, a Šibenik je identificiran kao vrlo zanimljivo pilot područje na Jadranu, posebno osjetljivo na klimatske promjene. U sklopu projekta RESPONSe provesti će se analiza klimatskih i oceanografskih podatka u svrhu izrade adaptacijskih mjera i njihovu konačnu integraciju u SECAP (Održivi energetski i klimatski akcijski plan).

Utjecaj klimatskih promjena na turizam analizirat će se pomoću klimatskog indeksa za turizam (CIT) za sadašnje i buduće prilike.

Kako bi saznali kakva je percepcija građana provodi se  on-line anketa o znanju građana o klimatskim promjenama.

 

Podaci prikupljeni putem upitnika usmjereni su isključivo na statističku analizu koju će provesti Università Politecnica delle Marche.

Pozivamo vas da ispunite anketu dostupnu na sljedećem linku te tako date svoj doprinos u provedbi projekta.

 

https://docs.google.com/forms/d/1MJXt_jtN471IfCPHoub6fRMV6kBKUpqcSpwvuaI_4hk/edit