Dan socijalnog partnerstva

21.01.2013

Dan socijalnog partnerstva

U Hrvatskoj se danas, 21. siječnja, obilježava  Dan socijalnog partnerstva, kao uspomena na početak tripartitnog dijaloga. Cilj obilježavanja ovog dana jest graditi kvalitetnije radne odnose i društvo po mjeri čovjeka.

Gospodarsko-socijalno vijeće predložilo je, a Hrvatski sabor je na sjednici održanoj 12. listopada 2007. godine proglasio 21. siječnja „Danom socijalnog partnerstva“, imajući u vidu da su navedenog dana 1994. godine Vlada RH, poslodavci i sindikati postigli dogovor o institucionalnom socijalnom dijalogu te je stupio na snagu „Osnovni tekst Sporazuma o osnivanju, nadležnosti i djelovanju Gospodarsko-socijalnog vijeća“. Navedeni dan može se s opravdanjem smatrati začetkom tripartitnog socijalnog dijaloga u samostalnoj Republici Hrvatskoj.

Neprijeporno je da socijalno partnerstvo može najučinkovitije doprinijeti socijalnoj ravnoteži društvenih interesa, minimalnoj društvenoj polarizaciji, ukidanju većih interesnih suprotnosti i poželjnom konsenzusu kao bitnim pretpostavkama ostvarivanja jasnih ciljeva i općeg napretka.

Za Republiku Hrvatsku je od osobitog značaja razvoj i unapređenje ne samo socijalnog dijaloga, već istinskog socijalnog partnerstva kako bi zajedničkim naporima svih relevantnih čimbenika hrvatskog društva uspješno proveli prilagodbu gospodarskog, socijalnog i pravnog sustava kriterijima Europske unije.

Obilježavanje Dana socijalnog partnerstva treba predstavljati kontinuirani poticaj daljnjem razvoju socijalnog partnerstva u Republici Hrvatskoj.

Tim povodom ministar rada i mirovinskog sustava Mirando Mrsić izjavio je kako su pred nama svima izazovi preobrazbe društva i ulaska u punopravno članstvo EU. Dugotrajno iskustvo i tradicija socijalnog partnerstva u europskim zemljama te postignuti rezultati primjer su da se do napretka ne dolazi niti lako niti brzo, no bolji put ka postizanju društvene kohezije Europa ne poznaje. Socijalni mir može se izgraditi isključivo strpljivim i odgovornim dijalogom svih nas.