Međunarodni dan migranata

18.12.2012

Međunarodni dan migranata

Generalna skupština Ujedinjenih naroda proglasila je 18. prosinca međunarodnim danom migranata 2001 godine. Još 1990. godine na taj je dan usvojena Konvencija za zaštitu svih migranata radnika i članova njihovih obitelji.

Prema službenim podacima Ujedinjenih naroda u svijetu živi oko milijarde migranata. Nikada nije bilo više onih koji žive ili borave u zemljama u kojima nisu rođeni.

Svakim danom povećava se broj migranata u Hrvatskoj, no i broj onih koji napuštaju zemlju. Suprotno uvriježenoj percepciji, sve je više migranata s visokim obrazovanjem i posjedovanjem kvalitetnih radnih vještina, ali isto tako i onih kojima se trguje, izbjeglica, tražitelja azila itd. Migracije se događaju iz različitih razloga, no zasigurno je najveći broj onih koje su motivirane boljim i kvalitetnijim životnim uvjetima, ekonomskim napretkom, obrazovnim prilikama, boljim mogućnostima. Ipak, milijuni migranata diljem svijeta ostvaruju vrlo značajan doprinos u razvoju ekonomija i društava u kojima rade i iz kojih potiču. Kako u svijetu, tako i u Hrvatskoj migrantima se rijetko kada zasluge za napredak priznaju.

U CMS-u smatraju kako je vrlo važno potaknuti javni dijalog o pravima migranata koja su vrlo često ugrožena kako u njihovim vlastitim zemljama tako i u onima u koje dolaze, a koje ih vrlo često ne prihvaćaju na human i pristupačan način te razvijaju i u praksi ostvaruju diskriminirajuću legislativu te izraze rasizma i ksenofobije. Svakako potiču i institucije javne vlasti da osnaže migracijsku politiku i u njezino realiziranje uključe cjelokupni sustav vlasti i izgrade stabilnu i održivu integracijsku politiku za sve one koji svoju budućnost potraže u Hrvatskoj. Za sada dojam Centra za mirovne studije je da su u Hrvatsku, na privremeni boravak prvenstveno dobrodošli strani turisti i manageri. Ostali stranci suočeni su sa brojnim administrativnim preprekama.