Međunarodni dan prava djeteta

20.11.2012

Međunarodni dan prava djeteta

U povodu 20. studenoga, Međunarodnog dana prava djeteta, pravobraniteljica za djecu Mila Jelavić poziva sve odrasle i djecu da u školama, dječjim vrtićima, domovima za djecu, knjižnicama, klubovima i svim drugim mjestima gdje djeca provode vrijeme, odgovarajućim aktivnostima istaknu važnost i značenje Konvencije o pravima djeteta.

Pravobraniteljica ujedno poziva i sve institucije i predstavnike vlasti, od lokalne do nacionalne razine, da svatko u svome resoru i području učini sve što može kako bi se doista poštovala prava svakog djeteta. To se među ostalim, mjeri i odgovarajućim stavkama u državnom i lokalnim proračunima te je važno pratiti koliko se sredstava ulaže u podizanje kvalitete života djece, kroz odgoj i obrazovanje, zdravstvenu i socijalnu zaštitu, kulturne, rekreacijske i druge aktivnosti djece. Poštovati prava djece znači i donijeti odluku da se na tim stavkama ne štedi.

Odnos države prema djeci vidljiv je i u nacionalnim planovima i strategijama usmjerenim na djecu. Krajem 2012. godine prestaje važiti Nacionalni plan aktivnosti za prava i interese djece od 2006. do 2012. godine, a taj je dokument zapravo operacionalizacija i provjera stvarne primjene Konvencije o pravima djeteta u svakodnevnom životu djece u Hrvatskoj.

Ured pravobraniteljice za djecu pridružio se UNICEF-ovom Festivalu o pravima djece, koji se i ove godine, u suradnji s Hrvatskim filmskim savezom, organizira kao inkluzivni filmski festival, a u sklopu obilježavanja Međunarodnog dana prava djeteta. Festival traje od 19. do 22. studenoga, s glavninom zbivanja u Osijeku, a dječji filmovi i filmovi koje su snimili učenici osnovnih i srednjih škola, prikazivat će se tih dana i u Zagrebu, Varaždinu, Rijeci, Zadru, Splitu, Šibeniku i Dubrovniku. 

U Šibeniku je jučer,19. studenog, u Gradskoj knjižnici „Juraj Šižgorić“ povodom Dana dječjih prava  otvorena izložba stripova učenika regionalnih osnovnih škola s natječaja "Upoznaj svoja prava“. Potom je uslijedio i  kviz na temu poznavanja dječjih prava za učenike nižih razreda gradskih osnovnih škola. Organizatori su bili Društvo Naša djeca Šibenik i Knjižnica.