Na današnji dan, 04. travnja 1878. godine

04.04.2014

Na današnji dan, 04. travnja 1878. godine

Robert Visiani - Šibenčanin, blistava je pojava u prirodnoj znanosti 19. stoljeća, stoji u napisu objavljenom u ´Šibenskom listu´. Rođen je 9. travnja 1800. godine. Godine 1817. upisao se na Medicinski fakultet Sveučilišta u Padovi, a već 1822. profesor Bonato uzima Visianija za svog asistenta. U to vrijeme započinju i njegova intenzivna istraživanja dalmatinske flore. Godine 1927. vraća se na južnu jadransku obalu, te službuje kao liječnik i kirurg u Kotoru, zatim u Drnišu i Budvi. Prvu knjigu ´Flora Dalmatica´ tiskao je 1842., drugu 1847. i treću 1852. godine u Leipzigu. Ta ga je knjiga uzdigla u krug genijalnih botaničara 19. stoljeća.

Visianijevu privrženost rodnom gradu posvjedočuje i činjenica da je uz svoje ime često dodavao pridjevak Šibenčanin (Sibenicensis), te brojna dobročinstva što ih je učinio Šibeniku i Šibenčanima. Umro je u Padovi 04.04.1878., a oporukom je izrazio želju da poput svog sugrađanina Fausta Vrančića nađe ´vječni počinak među svojom rodbinom, prijateljima i sugrađanima´.

Znameniti šibenski botaničar Robert Visiani pokopan je na groblju sv. Ane. Zanimljivo je da mu na kamenom sarkofagu u kojemu počivaju njegovi zemni ostaci piše: FLORA DALMATICA.