Na današnji dan, 11. ožujka

11.03.2013

Na današnji dan, 11. ožujka

Grgo Antunac rođen je u Šibeniku 11. ožujka 1906. godine. Po završetku Obrtne škole u Splitu studirao je kiparstvo na zagrebačkoj Akademiji likovnih umjetnosti. Uz bavljenje skulpturom i medaljarstvom tijekom cijelog života izvodio je u kamenu i djela drugih autora, a najviše Ivana Meštrovića i Antuna Augustinčića. Od 1937.-1949. sudjelovao je na desetak kiparskih natječaja za spomeničku plastiku, te izradu kovanog novca. Izveo je spomenike u Garešnici (1947./1948.) i Salima na Dugom otoku (1949.). U razdoblju od 1967.-1969. realizirao je brončane vratnice za glavni i bočni portal katedrale u Šibeniku., gdje je među svece sa glavne strane izradio Krležu, a i sebe.  Od 1945. djelovao je kao profesor na zagrebačkoj ALU. Grgo Antunac umro je 1970. godine.

 

Za života je samo jednom izlagao, stoga je nedovoljno poznat njegov doprinos hrvatskom modernom kiparstvu. Većinu njegovih djela čine portreti i studije ljudskoga lika. Djela su privatno vlasništvo, kao i vlasništvo Gliptoteke HAZU, Moderne galerije u Zagrebu, Zavičajnog muzeja u Šibeniku. Pojedine skulpture nalaze se u Banskim dvorima i u Uredu predsjednika RH.