Na današnji dan 22. svibnja 1740. godine

22.05.2013

Na današnji dan 22. svibnja 1740. godine

Na današnji dan 22. svibnja 1740. godine posvećena je crkva Gospe van grada.

 

Župa Gospe van grada u Šibeniku datira iz vremena osnivanja Šibenske biskupije.

 

U godini osnivanja šibenske biskupije, 1298, postojala je župna zajednica u Zasvinama, blizu Gornjeg Polja, kako piše u ljetopisima, koja je brojila oko 420 vjernika. Stavovništvo se uglavnom premještalo uz gradske zidine "in Orthis prope Civitatem" (u Vrtlinama blizu grada Šibenika). Od ovih doseljenika nastala je 1604. godine nova župa "Varoš" koja je obuhvaćala dijelove do gradskih zidina i dijelove Donjeg Polja. Župna se zajednica okupljala u crkvi "Santa Maria Hortorum" (Sveta Marija u Vrtlinama).U crkvi i oko crkve bilo je mjesno groblje. Vrtline su stradale 1648. godine kada je turska vojska opsjedala Šibenik. A godinu kasnije 1649, kuga je poharala Grad i ostavila samu pustoš. Crkvene i gradske vlasti tada su zamolile visovačke franjevce da dovedu narod iz Promine, Petrova polja i drugih dijelova Zagore da napuče opustjeli Grad. Tada se nastanilo mnoštvo doseljenika u Grad, kao i u područje uz gradske zidine. Oko zidina Grada novo stanovništvo počelo je graditi i nove nastambe. Vrtline su postajale sve urbaniji prostor, tako da se to područje počelo nazivati "Varoš". Franjevci Provincije Presvetog Otkupitelja s Visovca preuzeli su pastoralno djelovanje u župi, osobito od 1668. kad je skrb nad župom preuzeo novoosnovani franjevački samostan Svetoga Lovre u Šibeniku.

U župnoj crkvi Gospe vanka Grada od davnina je čašćena slika Majke Božje. Gospinu sliku su vjerojatno sa sobom donijeli franjevci s Visovca.

 

Župna crkva posvećena Porođenju B.D. Marije je javno i jedino liturgijsko mjesto gdje se održava molitveni, liturgijski i sakramentalni život župne zajednice. Još su dvije privatne kapele na teritoriju župe: sv. Martina u sjemeništu i Gospe od zdravlja u samostanu Franjevki od Bezgrešne. Pokraj crkve sa sjeverne strane nalazi se kapelica-oltarić svete Ane.

 

 

Današnja župna crkva je sagrađena 1740. godine kako svjedoči ploča iznad glavnih ulaznih vrata: "Templum hoc - beatissimae Virgini Mariae ... a fundamentis... MDCCXL.

 

Crkva je posvećena 22. svibnja iste godine. Crkva i zvonik su sagrađeni od kamena četvorca iz Segeta. Na zvonik je Anton Solari 1826. godine postavi sat. Sa sjeverne strane crkve je kapela Isusa Nazaranina, a s južne strane uz apsidu sakristija. Na pročelju crkve je iznad ulaznih vrata 8-latična ruža. Pročelje završava trokutnim zabatom u kojem je okrugli prozorčić. Na pjevalištu su postavljene orgulje novijeg datuma od tvrtke Franc Jenko iz Ljubljane.

U unutrašnjosti crkve nalazi se četiri umjetnička oltara.: Veliki i glavni Gospin oltar iz Mletaka 1782. godine. Oltarna slika iznad tabernakula datira iz 1452. godine. Oltar sv. kriza u pobočnoj kapeli je djelo domaćeg majstora šibenskog arhitekta Pavla Bionia 1845.g. Dva pobočna oltara: sv. obitelj i krštenje Isusovo napravljeni su 1863. godine za župnika fra Mate Mlinara. Oltarne slike je napravio poznati slikar iz Zadra Anton Zuccero. 1864/65.g.

Crkva je obnovljena 1992 godine.