Na današnji dan, 28. ožujka 1403. godine

28.03.2017

Na današnji dan, 28. ožujka 1403. godine

 

Na današnji dan, 28. ožujka 1403. godine, na zahtjev plemića općine i grada Šibenika kralj Lasdislav izdaje povlasticu Šibeniku prema kojoj Šibenčani smiju izabirati kneza svake godine prema svome običaju s tim da će ga potvrđivati kralj, njegov namjesnik ili ban Dalmacije.

 

Ladislav Napuljski (11. veljače 1377. - 6. kolovoza 1414.) je bio napuljski i titularni ugarsko-hrvatski kralj. Bio je sin Karla II. Dračkog i Margarete Dračke.

 

 

Najpoznatiji jest po tome, što je  Ladislav za 100 000 dukata prodao Veneciji 9. srpnja 1409. Godine Zadar, Novigrad, Vranu, otok Pag i sva svoja prava na čitavu Dalmaciju. Posljedice toga kupoprodajnog ugovora bile su porazne za Zadar i ostale primorske gradove.