Na današnji dan prije 101 godinu rođen je Ivan Vitić

21.02.2018

Na današnji dan prije 101 godinu rođen je Ivan Vitić

Ivan Vitić je poznati hrvatski arhitekt, potomak ugledne šibenske brodarske obitelji.

Diplomirao je 1941. godine na Arhitektonskom odsjeku Tehničkog fakulteta u Zagrebu. Arhitektonski ured osnovao je 1951. i na njegovu je čelu bio sve do smrti 1982. godine. Iako je bio svojevrsni “enfant terrible” jugoslavenske arhitektonske scene, sudjelovao je na državnim prezentacijama u svijetu, poput Izložbe suvremene jugoslavenske arhitekture u Londonu 1959. godine. Ukorijenjen u mediteranskoj kulturi, kao “temperamentni arhitekt lucidnog karaktera” primjenjivao je kolorirani dijagram (što je utjecaj grupa De Stijl) na pročeljima zgrada u Laginjinoj ulici u Zagrebu, kao i na hotelu Jadran u Šibeniku. Kao arhitekt, Vitić je izveo više od stotinu građevina.

Upravo je Vitić jedan od stvaratelja hrvatske poslijeratne moderne, autor čijim su se djelima inspirirali mnoge generacije arhitekata i studenata arhitekture sve do današnjih dana. Njegove brojne realizacije nastale su u sintezi iskustva internacionalne moderne arhitekture i elemenata lokalne graditeljske tradicije. Takav Vitićev pristup očituje se posebno u velikom broju njegovih građevina izvedenih u Dalmaciji, poput osmogodišnje škole u Šibeniku (1947), Društvenog doma u Komiži na Visu (bivši Dom JNA, 1961), zgrade Socijalnog osiguranja u Zadru (1958) i dr., a Vitićeva stambena zgrada u Laginjinoj ulici u Zagrebu (1958) postala je posljednjih godina landmark hrvatske poslijeratne moderne i kanonski primjer za diskusiju o modernom projektu.

Vitićev utjecaj na mlađe naraštaje je neupitan. Prisutnosti njegova djela u suvremenoj arhitektonskoj produkciji 40 godina poslije svjedoči studentska akcija čišćenja Doma JNA u Komiži 2002. godine u organizaciji studentske udruge Platforma 9.81 na međunarodnom studentskom seminaru Mega EASA, a arhitekti Njiric & Njiric na svojoj izložbi “Kalvariengürtel” u Antwerpenu 2001. prikazuju upravo Vitićevu zgradu u Laginjinoj, danas raspadajuće fasade, kao svoje konceptualno zaleđe.

Ivan Vitić umro je 21. prosinca 1986. godine.