Na današnji dan rođena Zvjezdana Bašić

30.05.2016

Na današnji dan rođena Zvjezdana Bašić

Hrvatska pijanistica i klavirska pedagoginja Zvjezdana Bašić rođena je u Šibeniku na današnji dan, 30. svibnja 1926.

Zvjezdana Bašić (rođ. Žuvić) je kao šestgodišnja djevojčica započela učiti klavir kod časne sestre Magne u splitskom Zavodu sv. Ane. U svojoj desetoj godini glazbeno je školovanje nastavila u privatnoj školi Estele Ivić Kuzmanić.

Godine 1945. Zvjezdana Žuvić dolazi u Zagreb i na Muzičkoj akademiji polaže audiciju te upisuje studij klavira u klasi Svetislava Stančića. Već na drugoj godini studija nastupa kao solistica u Simfonijskim varijacijama Césara Francka uz Zagrebačku filharmoniju pod ravnanjem Milana Horvata. Na četvrtoj godini studija udaje se za Mirka Bašića, tada direktora Jadran filma u Zagrebu, a kasnije jugoslavenskoga diplomata. Studij klavira završila je 1950. diplomskim koncertom u Hrvatskom glazbenom zavodu.

Nakon diplome, od 1950. do 1953. podučava na Glazbenoj školi Pavla Markovca u Zagrebu, ali ne zapušta vlastitu pijanističku karijeru: 1951. na Saveznom natjecanju u Beogradu osvaja Drugu nagradu (Prva nagrada tada nije bila dodijeljena), a godinu dana kasnije na Međunarodnom glazbenom natjecanju u Ženevi dobiva diplomu.

Godine 1953. suprug Zvjezdane Bašić biva imenovan tajnikom Jugoslavenske ambasade u Santiago de Chileu. Time počinje novo razdoblje u životu supružnika Bašić, obilježeno višegodišnjim izbivanjem iz domovine.Ta su izbivanja, uslijed suprugove diplomatske službe, Zvjezdani Bašić ujedno bila i prilika za dodatno umjetničko usavršavanje, posebice boravak u Sovjetskom Savezu i Venezueli, ali i prilika za nova i nadasve uspješna koncertna iskustva. Prije odlaska u Moskvu, godinu dana je podučavala i na Muzičkoj školi »Josip Slavenski« u Beogradu (1958-59). Na moskovskom Državnom konzervatoriju P. I. Čajkovski dvije se godine usavršavala kod Vere Gornostaeve, a zatim i kod slavnoga Genriha Nejgauza. Za boravka u Venezueli, dvije je godine studirala kod Harriet Serr u Caracasu.

Po povratku u Zagreb 1970. godine podučava na Glazbenoj školi Vatroslava Lisinskog, a godinu dana kasnije biva angažirana i kao predavač na Muzičkoj akademiji. 1972. magistrira u klasi Ive Mačeka te biva zaposlena kao docentica na Odsjeku za klavir i orgulje. 1977. promaknuta je u zvanje izvanrednog, a 1983. i redovitog profesora. U dva je mandata – od 1983-88. i 1994-97. – bila i pročelnicom Odsjeka za klavir, orgulje i čembalo. Iako umirovljena 1991. godine, Zvjezdana Bašić je svoju pedagošku karijeru, po vlastitoj želji, završila tek potkraj 2001. 

 

Nagrade i priznanja

·         1948. Prvomajska nagrada za izvedbu Mozartovog Klavirskog koncerta u d-molu, K.V. 466

·         1950. Nagrada Vatroslav Lisinski Hrvatskoga glazbenog zavoda kao najboljoj diplomantici Muzičke akademije.

·         1951. Druga nagrada na Saveznom natjecanju u Beogradu.

·         1952. Diploma na Međunarodnom glazbenom natjecanju u Ženevi.

·         1996. Priznanje za iznimna umjetnička postignuća Međunarodnoga biografskog centra (International Biographical Centre) u Cambridgeu (Engleska).

·         1996. Spomen-medalja Sveučilišta u Zagrebu za uspješnu dugogodišnju suradnju, posebice u promicanju glazbene umjetnosti.

·         1997. Plaketa Hrvatskoga društva glazbenih umjetnika povodom 45. obljetnice umjetničkoga rada.

·         2002. Nagrada Grada Zagreba za ukupan doprinos glazbenoj pedagogiji i zasluge u kulturi.