Objavljeno znanstveno istraživanje Šibenčanina dr. Paška Bilića

05.09.2016

Objavljeno znanstveno istraživanje Šibenčanina dr. Paška Bilića

Istraživač Odjela za kulturu i komunikacije na Institutu za razvoj i međunarodne odnose u Zagrebu, dr. Paško Bilić objavio je članak pod naslovom Search algorithms, hidden labour and information control u časopisu Big Data & Society. Autor znanstveno proučava način na koji mrežni pretraživač Google uspostavlja globalnu tržišnu dominaciju. Pritom se osobito promatra uloga ljudskih naspram tehnoloških čimbenika u konstrukciji relevantnosti rezultata pretrage. Promatra se poslovni model kompanije koja koristi različite dobavljače kako bi testirala upotrebljivost mrežne pretrage u kulturno i jezično diferenciranim lokalnim tržištima.

 

Big Data & Society novi je interdisciplinarni časopis izdavača SAGE Publications koji se bavi načinima na koje digitalne tehnologije i prikupljanje digitalnih podataka mijenjaju akademsku, društvenu, poslovnu i političku stručnost, metode, koncepte i znanje. Svi su članci objavljeni pod otvorenim pristupom (eng. Open Access).

 

Dr. Bilić je nedavno u suradnji s doktoricom Nadom Švob-Đokić analizirao i procese digitalizacije televizijskog emitiranja te regulacije tržišta elektroničkih publikacija sa društveno-povijesnog i društveno-kulturnog stajališta. Hrvatska je internalizirala europske normativne okvire u procesu ulaska u Europsku uniju. Međutim, takva restrukturacija nije nužno rezultirala očekivanim učincima u medijskom prostoru s obzirom na ulogu javnog medijskog servisa. Autori nude različita analitička objašnjenja kako bi rasvijetlili ovaj dugoročni proces.

 

 

Paško Bilić doktor je društvenih znanosti u području sociologije. Trenutno je postdoktorand na Odjelu za kulturu i komunikacije. U akademskoj godini 2011./2012. bio je gostujući doktorand istraživač na Wirth institutu Sveučilišta Alberta u Edmontonu u Kanadi. U svojoj doktorskoj tezi proučavao je umreženu proizvodnju medijskog sadržaja i proveo etnografsko istraživanje globalnih medijskih događaja. Dobio je nagradu za najbolji studentski rad (Best Student Paper Award) Kanadske sociološke asocijacije u 2012. godini. Trenutno je voditelj hrvatskog tima na projektu Praćenje medijskog pluralizma (Media Pluralism Monitor) pri Europskom sveučilišnom institutu u Firenci, koji financira Europska komisija i koordinira Centar za medijske slobode i medijski pluralizam (CMPF). Također je član upravnog vijeća COST akcije Europske unije Dynamics of Virtual Work i zamjenik voditeljice istraživačkog projekta (IP) Mreže javne komunikacije u Hrvatskoj: medijatizacija javne sfere i izazovi novih medija (NETCOMM) Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ). Član je odbora Istraživačke mreže 18: sociologija komunikacija i medija Europske sociološke asocijacije (ESA) te jedan od osnivača i voditelj Sekcije za sociologiju medija Hrvatskog sociološkog društva (HSD). Njegovi su istraživački interesi složena preplitanja društvenih odnosa posredovana komunikacijskim tehnologijama, javnim politikama i tržištima. Metodološki su mu interesi kvalitativne i mješovite metode istraživanja.