Šibenik stavljen pod okrilje mletačke vlasti

01.03.2017

Šibenik stavljen pod okrilje mletačke vlasti

Na današnji dan 1. ožujka 1322. godine u duždevoj palači u Veneciji zaključen je ugovor o stavljanju Šibenika pod okrilje mletačke vlasti, pod uvjetom da uz mletačkog kneza gradom vladaju tri domaća suca i tri savjetnika i da se poštuju stari gradski običaji i statuti te očuvaju prava ugarsko-hrvatskog kralja.

 

Taj je ugovor primljen i potvrđen od Velikog vijeća u Šibeniku 15. ožujka iste godine. Tada se sastalo 94 člana Vijeća u općinskoj palači i pred novoimenovanim knezom Bartolom Mikielijem položili zakletvu mletačkom duždu i simbolički mu predali ključeve grada.