Šibenski znanstvenik Paško Bilić u suradnji s dr. sc. Nadom Švob Đokić objavio poglavlje u knjizi Understanding Media Policies

06.11.2012

Šibenski znanstvenik Paško Bilić u suradnji s dr. sc. Nadom Švob Đokić objavio poglavlje u knjizi Understanding Media Policies

Znanstveni novak i doktorand sociologije Šibenčanin Paško Bilić u suradnji sa znanstvenom savjetnicom dr. sc. Nadom Švob-Đokić objavio je poglavlje u knjizi Understanding Media Policies: A European Perspective. Poglavlje nosi naslov Croatia: A Dynamic Evolvement of media policy i u njemu se detaljno analizira razvoj medijske politike kroz tranzicijske i sistemske promjene od socijalizma do liberalnoga kapitalizma.

Analiza je usmjerena na kontekst medijske politike u nedavnoj hrvatskoj prošlosti te se naglašava uloga glavnih sudionika u procesu stvaranja i uspostavljanja medijske regulacije i zakonodavstva. Privatizacija i liberalizacija elektroničkoga emitiranja dovela je do novih odgovornosti za institucije i pojedince uključene u medijske politike. Djelovanje je tih institucija bilo neujednačeno te pod snažnim utjecajem europskih procesa i prilagodbe zakonskom okviru Europske unije. Uloga je države u prijenosu europske regulacije i u oblikovanju medijske politike dominantna. Ta je uloga često višeznačna, posebice prilikom uravnoteživanja javnih, privatnih, lokalnih i europskih utjecaja. Problem prilagodbe europskim standardima jasno odražava prijenos javnih politika i trendove njihova spajanja. Usprkos tome aktualno medijsko zakonodavstvo nije dovoljno prilagođeno lokalnim uvjetima i ne vodi uvijek stvaranju prikladnih pravila. U takvoj situaciji javne i privatne medijske organizacije slijede kratkoročne ekonomske i političke interese, izbjegavaju zakonska pravila te se opredjeljuju za ˝brza rješenja˝ u još uvijek slabo strukturiranome medijskom tržištu te unutar samih medijskih organizacija. 

Knjigu Understanding Media Policies: A European Perspective uredila je Evangelia Psychogiopoulou, odvjetnica i istraživačica zaposlena u zakladi Hellenic Foundation for Foreign and European Policy u Ateni u Grčkoj.

Knjiga je rezultat suradnje na projektu Preispitivanje europskih medijskih politika: vrednovanje i obnavljanje zahtjeva za slobodnim i nezavisnim medijima u suvremenim demokratskim sustavima, koji je ostvaren u okviru Sedmoga okvirnog programa (FP7) Europske unije. Cilj je projekta istražiti medijske politike, medijsku slobodu i nezavisnost u 14 europskih zemalja. Knjigu je objavila prestižna svjetska izdavačka Palgrave Macmillan.