Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Tijela javne vlasti nadležna za izradu nacrta zakona i podzakonskih akata dužna su radi informiranja javnosti na svojim internetskim stranicama objaviti uz godišnji plan normativnih aktivnosti i plan savjetovanja o nacrtima zakona i drugih propisa koji se odnose na njihovo područje rada.

Tijela javne vlasti iz stavka 1. ovog članka dužna su objaviti na internetskoj stranici nacrt zakona i drugog propisa o kojem se provodi javno savjetovanje sa zainteresiranom javnosti, u pravilu u trajanju od 30 dana, uz objavu razloga za donošenje i ciljeva koji se žele postići savjetovanjem.

-Nakon provedenog savjetovanja tijela javne vlasti dužna su o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima obavijestiti zainteresiranu javnost putem svoje internetske stranice na kojoj trebaju objaviti izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću koje dostavljaju Vladi Republike Hrvatske.

Odredbe stavaka 1., 2. i 3. ovog članka primjenjuju se na odgovarajući način u postupku donošenja općih akata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima, kojima uređuju pitanja iz svog djelokruga, a kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana ili druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na njihovu području, odnosno na području njihove djelatnosti (uređenje naselja i stanovanja, prostorno planiranje, komunalna djelatnost i druge javne službe, zaštita okoliša, i drugo). 

http://www.sibenik.hr/vijesti/savjetovanje-o-prijedlogu-lokalnog-programa-za-mlade-grada-sibenika 

Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2020. godiniPlan savjetovanja za 2020. godinu.pdf (68.53 kB)

 

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Prijedlog Odluke o sudjelovanju investitora u gradnji javnih parkirališnih ili garažnih mjesta na području Grada Šibenika


Tijekom javnog savjetovanja nije pristigla niti jedna primjedba od strane zainteresirane javnosti, te nije bilo potrebe intervenirati u prijedlog.
Prijedlog Odluke o sudjelovanju investitora u gradnji javnih parkirališnih ili garažnih mjesta na području Grada Šibenika.docx (26.19 kB)
Obrazac sudjelovanja javnosti.docx (19.87 kB)
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Prijedlog Odluke o sudjelovanju investitora u gradnji javnih parkirališnih ili garažnih mjesta na području Grada Šibenika.docx (14.17 kB)

 

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada


Tijekom javnog savjetovanja pristigla je jedna primjedba od strane zainteresirane javnosti, koja se odnosila na povećanje paušalne naknade na odvoz smeća.
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju.pdf (749.86 kB)
Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.pdf (478.29 kB)
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU.docx (14.82 kB)

 

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Lokalni program za mlade


Tijekom javnog savjetovanja nije pristigla niti jedna primjedba od strane zainteresirane javnosti, te nije bilo potrebe intervenirati u Program.
Obrazac sudjelovanja - Lokalni program za mlade.docx (19.86 kB)
Lokalni program za mlade grada Šibenika za razdoblje 2020.-2022..DOCX (181.11 kB)
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Lokalnom programu za mlade grada Šibenika za razdoblje 2020. - 2022. godine.docx (13.47 kB)

 

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Prijedlog Odluke o komunalnom redu


Tijekom javnog savjetovanja nije pristigla niti jedna primjedba od strane zainteresirane javnosti.
Obrazac za savjetovanje-odluka o komunalnom redu-2019.docx (21.92 kB)
Odluka o komunalnom redu 2019. .docx (90.29 kB)
Izvješće o provedenom savjetovanju.pdf (55.52 kB)

 

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina


Tijekom savjetovanja nije pristigla niti jedna primjedba od strane zainteresirane javnosti.Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina Šibenik-2019.docx (33.49 kB)
Obrazac sudjelovanja.docx (19.83 kB)
Izvješće o provedenom savjetovanju.pdf (74.70 kB)

 

Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću 2019.Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnoscu 2019.pdf (69.86 kB)

 

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Nacrt prijedloga Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Šibenika


Tijekom javnog savjetovanja nije pristigla niti jedna primjedba od strane zainteresirane javnosti, te nije bilo potrebe intervenirati u Pravilnik.
Obrazac sudjelovanja.doc (234.50 kB)
Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada šibenika za savjetovanje.doc (144.00 kB)
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.docx (16.20 kB)

 

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Programa zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika za 2019. godinu


Tijekom javnog savjetovanja nije pristigla niti jedna primjedba od strane zainteresirane javnosti, te nije bilo potrebe intervenirati u Program.
Program Zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika za 2019 godinu.docx (28.76 kB)
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Programu Zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika za 2019..doc (234.00 kB)
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Program zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika za 2019 godinu.docx (16.25 kB)

 

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća


Tijekom javnog savjetovanja nije pristigla niti jedna primjedba od strane zainteresirane javnosti, te nije bilo potrebe intervenirati u Nacrt Odluke.


Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća.doc (59.00 kB)
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju sa zainteresiranom javnoscu o izmjenama Poslovnika o radu Gradskog vijeca.doc (235.00 kB)
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu .doc (34.50 kB)

 

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu plana gospodarenja otpadom grada Šibenika 2018-2023.OBJAVA JR NPP PGO.pdf (149.89 kB)
NACRT PRIJEDLOGA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM.pdf (2.08 MB)

 

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Statutarne odluke o izboru članova vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora na području Grada Šibenika


Grad Šibenik proveo je javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Statutarne odluke o izboru članova vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora na području Grada Šibenika. Tijekom javnog savjetovanja nije pristigla niti jedna primjedba od strane zainteresirane javnosti, te nije bilo potrebe intervenirati u Nacrt Odluke.

Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Statutarne odluke o izboru članova vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora na području Grada Šibenika.doc (34.50 kB)
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Statutarne odluke o izboru članova vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora.doc (234.50 kB)
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Statutarne odluke o izboru članova vijeća grad.č.doc (33.50 kB)

 

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Šibenika


Grad Šibenik proveo je javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Šibenika. Tijekom javnog savjetovanja nije pristigla niti jedna primjedba od strane zainteresirane javnosti, te nije bilo potrebe intervenirati u Nacrt Odluke.

Nacrt prijedloga Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Šibenika.doc (81.00 kB)
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Šibenika.doc (233.50 kB)
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Šibenika.doc (32.50 kB)

 

Plan savjetovanja u 2018. godiniPlan savjetovanja sa zainteresiranom javnoscu 2018..pdf (553.46 kB)

 

 

Prethodno savjetovanje za pripremu i provedbu postupka javne nabave “Izgradnja centra za nove tehnologije Trokut”Poziv na prethodno savjetovanje - Izgradnja Centra za nove tehnologije Trokut.pdf (415.80 kB)
Izvješće o prethodnom savjetovanju - Izgradnja Centra za nove tehnologije Trokut.pdf (333.02 kB)

 

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Programu javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Šibenika


Tijekom javnog savjetovanja nije pristigla niti jedna primjedba od strane zainteresirane javnosti, te nije bilo potrebe intervenirati u Program.
Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Šibenika za 2018 godinu.docx (50.72 kB)
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Programu javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Šibenika.doc (234.00 kB)
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Programu javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Šibenika za 2018 godinu.docx (15.99 kB)

 

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Programu u kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2018. godinu


Tijekom javnog savjetovanja nije pristigla niti jedna primjedba od strane zainteresirane javnosti, te nije bilo potrebe intervenirati u Program.


Programi javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2018. g.docx (23.34 kB)
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Programu javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2018.godinu.doc (234.00 kB)
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Programu javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2018 godinu.docx (16.08 kB)

 

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Pravilniku o stipendiranju studenata


Tijekom javnog savjetovanja nije pristigla niti jedna primjedba od strane zainteresirane javnosti, te nije bilo potrebe intervenirati u Pravilnik.


PRAVILNIK O STIPENDIRANJU.docx (33.25 kB)
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Pravilniku o uvjetima i kriterijima stipendiranja studenata Grada Šibenika.doc (234.00 kB)
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Pravilniku o stipendiranju studenata.docx (15.68 kB)

 

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave "Nabava poštanskih usluga"Poziv na prethodno savjetovanje - Nabava poštanskih usluga.pdf (400.13 kB)
Izvješće o prethodnom savjetovanju - Nabava poštanskih usluga.pdf (292.00 kB)

 

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Programu Zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika za 2018.


Tijekom javnog savjetovanja nije pristigla niti jedna primjedba od strane zainteresirane javnosti, te nije bilo potrebe intervenirati u Program.


Program Zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika za 2018.godinu.docx (27.64 kB)
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Programu Zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama Garda Šibenika za 2018..doc (234.00 kB)
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Program zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika za 2018 godinu.docx (16.07 kB)

 

Ponovna javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna (V.) Prostornog plana uređenja Grada ŠibenikaObjava ponovne javne rasprave o prijedlogu Izmjena i dopuna (V.) Prostornog plana uređenja Grada Šibenika.pdf (1.74 MB)

 

 

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Odluci o prekoračenju dopuštene razine buke


Tijekom provedenog savjetovanja nije pristigla niti jedna primjedba od strane zainteresirane javnosti, te nije bilo potrebe intervenirati u postojeću Odluku.


odluka o prekoračenju razine buke.docx (18.68 kB)
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Odluci o prekoračenju dopuštene razine buke.doc (234.50 kB)
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnoscu o o Odluci o prekoračenju dopuštene razine buke.doc (37.50 kB)

 

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Odluci o ograničenju i zabrani građevinskih radova tijekom turističke sezone


Tijekom javnog savjetovanja nije pristigla niti jedna primjedba od strane zainteresirane javnosti, te nije bilo potrebe intervenirati u Odluku.Odluka o ogranicenju i zabrani gradevinskih radova tijekom turističke sezone.docx (18.19 kB)
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ogranicenju i zabrani građevinskih radova tijekom turističke sezone.docx (14.02 kB)
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Odluci o ograničenju i zabrani građevinskih radova tijekom turističke sezone.doc (234.00 kB)
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnoscu o Odluci o ograničenju i zabrani radova.... 2017.doc (37.00 kB)

 

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u 2017. godiniPlan savjetovanja s javnoscu Grada Sibenika za 2017. godinu.pdf (600.31 kB)

 

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Idejnom rješenju rekonstrukcije kabina na Jadriji


Na Idejno rješenje nije pristigla niti jedna primjedba od strane zainteresirane javnosti, te nije bilo potrebe intervenirati u postojeće Idejno rješenje.


JADRIJA PREZENTACIJA.pdf (9.14 MB)
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Idejnom rješenju rekonstrukcije kabina na Jadriji.doc (234.00 kB)
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnoscu o Idejnom rjesenju rekonstrukcije kabina na Jadriji.doc (36.50 kB)

 

 

 

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na temu odabira naziva gradske plaže u Brodarici


Grad Šibenik poziva građane na sudjelovanje u Savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na temu odabira naziva gradske plaže u Brodarici.

Za plažu se lokalno ustalio termin „ rezalište“, budući su se na tom prostoru odvijale gospodarske aktivnosti proizvodnje konstrukcija za mostove i zgrade te rezanja brodova.

Po završetku turističke sezone započet će i radovi uređenja ove gradske plaže za koje je u ovogodišnjem proračunu Grada Šibenika osigurano 6,5 milijuna kuna, dok se ostatak sredstava planira u idućoj proračunskoj godini. Ministarstvo turizma izdvojilo je bespovratnih milijun kuna za uređenje plaže.

Zaprimanje primjedbi i prijedloga naziva gradske plaže u Brodarici traje do 26. kolovoza 2016.godine.
Obrazac za podnošenje primjedbi i prijedloga nalazi se u privitku.
Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni, sastavit će se Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima i to izvješće će biti objavljeno na ovoj stranici.
Temeljem pristiglih prijedloga, odabrat će se/ kreirati naziv gradske plaže u Brodarici.

Obrazac- Savjetovanje sa zainteresiranom javnoscu o odabiru naziva gradske plaze u Brodarici.doc (38.00 kB)
Izvjestaj o provedenom Savjetovanju.pdf (268.65 kB)

 

 

 

Savjetovanje sa zainteresiranom javnoscu u 2016.g.Plan Savjetovanja sa zainteresiranom javnoscu u 2016. godini.pdf (441.51 kB)