SGE

Projekt Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama u Republici Hrvatskoj (Projekt SGE) dio je većeg projekta Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj (EE projekt) koji već više godina zajednički uspješno provode UNDP Hrvatska i Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva uz potporu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te Globalnog fonda za okoliš. Projekt SGE usmjeren je na zgrade u vlasništvu jedinica lokalne i regionalne samouprave, a glavni su mu ciljevi primjena modela kontinuiranog i sustavnog gospodarenja energijom, strateškog planiranja energetike i održivog upravljanja energetskim resursima na lokalnoj i regionalnoj razini. Navedeno doprinosi smanjenju troškova za energente, potrošnje energenata, kao i smanjenju emisija štetnih plinova u atmosferu, a potiče se i razvoj novih djelatnosti i poduzetništva. 


Grad Šibenik se 15. srpnja 2010. godine potpisivanjem Pisma namjere te Izjave o politici energetske učinkovitosti i zaštiti okoliša s UNDP-om aktivno uključio u provedbu nacionalnog projekta „Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama u Republici Hrvatskoj“ u svim objektima u vlasništvu grada, kako bi vlastitom aktivnošću pružio pozitivan primjer ekološki osviještenog grada te motivaciju svojim građanima da i sami počnu efikasno koristiti energiju. Sustavnom provedbom mjera SGE-a, odnosno poboljšanjem energetske učinkovitosti Grad Šibenik smanjit će potrošnju energije u zgradama koje su u vlasništvu grada, odnosno u svim objektima za koje grad plaća račune za potrošnju energenata i vode, a time  izravno ostvariti financijske uštede i smanjiti štetan utjecaj na okoliš. Naime, sustavno gospodariti energijom znači pratiti potrošnju energije na unaprijed definiran način tako da u svakom trenutku znamo gdje i kako trošimo energiju, koliko energije trošimo te koje energente trošimo.        Svjetska su iskustva pokazala da se uspostavom SGE-a za 10 do 15% smanjuje ukupan godišnji trošak za energiju.


Nadalje, prema Zakonu o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 152/08), te u skladu sa Nacionalnim Programom i Nacionalnim Akcijskim Planom energetske učinkovitosti RH, javni sektor je dužan upravljati potrošnjom energije u neposrednoj potrošnji u zgradama lokalne/regionalne samouprave i javne rasvjete na energetski najefikasniji način, planirati energetiku te redovito izvještavati nadležno Ministarstvo i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.