Arhiva dokumenata

 

Arhiva dokumenata 2019.Javni poziv za raspodjelu sredstava medijima- program radiotelevizijskih emitiranja.pdf (510.96 kB)
Javni poziv za raspodjelu sredstava medijima- program za tiskovna glasila i portale.pdf (512.21 kB)
Zaključak o utvrđivanju konačne liste kandidata za dodjelu stipendija Grada Šibenika.pdf (313.49 kB)
Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje.docx (22.38 kB)
JAVNI POZIV - za predlaganje Programa javnih potreba u sportu Grada Šibenika za 2019 godinu.pdf (728.75 kB)
JAVNI POZIV - za uvid u program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države.doc (108.50 kB)
Javni poziv_Stara gradska jezgra.pdf (136.29 kB)
NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnih prostora.doc (132.00 kB)
Poziv na dostavu ponuda za promidžba i vidljivost za Dječji vrtić Šibenski tići, Šibenik.docx (205.61 kB)
Poziv na dostavu ponuda za promidžbu i vidljivost za Dječji vrtić Građa.docx (205.16 kB)
Poziv za dostavu ponuda_ Radovi na uređenju okoliša i opremanje igrališta DV Kućica.doc (148.50 kB)
Zakljucak o raspodjeli sredstava medijima iz Proracuna Grada Sibenika- program radiotelevizijskih emitiranja.pdf (43.20 kB)
Zakljucak o raspodjeli sredstava medijima iz Proracuna Grada Sibenika-tiskovna glasila i portali.pdf (46.29 kB)
ZAKLJUČAK o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Šibenika.pdf (241.72 kB)
C_Change_javni poziv.pdf (254.89 kB)
I. izmjena Poziva na dostavu ponuda_STEP-UP_04_06_2019.doc (368.50 kB)
JAVNI POZIV - na uvid geodetskog elaborata izvedenog stanja nerazvrstane ceste-ulice Put Birnja u Vrpolju.doc (108.50 kB)
JAVNI POZIV - na uvid geodetskog elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih cesta-ulica-18-06-2019.pdf (119.55 kB)
JAVNI POZIV - za javno prikupljanje ponuda za kupnju dionica Hrvatskog nogometnog kluba Šibenik u vlasništvu Grada Šibenika.docx (19.70 kB)
JAVNI POZIV - za prikupljanje ponuda za kupnju nekretnine-17-06-2019.doc (128.00 kB)
Javni poziv- javni radovi GRAD ŠIBENIK.doc (69.50 kB)
NATJEČAJ - za prodaju stambeno-poslovnog prostora - 20052019.doc (131.00 kB)
POZIV na dostavu ponuda - Nabava usluge brodskog prijevoza putnika_2019_06_24.pdf (377.11 kB)
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - Promotivne aktivnosti_Pilot projekt STEP-UP_2019_06_17.doc (156.00 kB)
C_Change_odluka o raspodjeli sredstava.pdf (254.15 kB)
Grad_Oglas za PUN2_2019_2020.pdf (668.47 kB)
Grad_Oglas za SKP_2019_2020.pdf (668.20 kB)
JAVNI POZIV - nositeljima prava na nekretninama na kojima je izvedena nerazvrstana cesta-ulice.doc (113.00 kB)
JAVNI POZIV - za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja Grada Šibenika u 2019 godini.doc (132.00 kB)
JAVNI POZIV - za ucrtavanje nerazvrstane ceste - ulica Put Vida u Šibeniku.pdf (58.13 kB)
NATJEČAJ - za prodaju dijela čestice br-3781 KO Šibenik.pdf (151.97 kB)
NATJEČAJ - za prodaju građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone PODI.pdf (444.17 kB)
NATJEČAJ PRODAJA NEKRETNINE.doc (130.00 kB)
POZIV NA DOSTAVU PONUDA - za energetsko certificiranje- OŠ Jurja Šižgorića.docx (189.20 kB)
Poziv na dostavu ponuda_dizalo_bazen Crnica.pdf (97.94 kB)
POZIV za dostavu ponuda - Usluge održavanja opreme klimatizacije i ventilacije.doc (151.50 kB)
TEKST NATJEČAJA 10.10.2019.G.PRODAJA ZEMLJIŠTA PODI -ŠIBENIK-final.pdf (360.48 kB)
Poziv - nabava napitaka za protokolarne svrhe Grada Šibenika.doc (146.50 kB)

 

Arhiva dokumenata 2018.Zaključak o odobrenju drugačijeg radnog vremena srednjovjekovni sajam.pdf (2.63 MB)
Zaključak o dodjeli sredstava -Sufinanciranje usluga boravka i liječenja umirovljenika za 2018. godinu.pdf (331.20 kB)
Poziv za prijavu na natječaj za volontera ku godine.docx (24.58 kB)
Poziv za dostavu ponuda za stručni nadzor građenja - DV GRAĐA.docx (189.36 kB)
Poziv za dostavu ponuda za izradu projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrade Sportskog centra Ljubica.docx (129.76 kB)
Poziv za dostavu ponuda za izradu projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrade Područne škole Zlarin.docx (129.07 kB)
Poziv za dostavu ponuda koordinator II - DV GRAĐA.docx (178.91 kB)
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA EO OŠ VIDICI 27.7. 2018..docx (72.84 kB)
Poziv za dostavu ponuda - STRUČNI NADZOR GRAĐENJA.docx (190.87 kB)
Poziv za dostavu ponuda - KOORDINATOR II ŠIBENSKI TIĆI.docx (178.25 kB)
Poziv na dostavu ponuda za izradu elaborata zaštite od požara.docx (91.70 kB)
POZIV - Projektno-tehnička dokumentacija pristupnog puta - Hrvatski centar koralja Zlarin.pdf (1.78 MB)
Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja luke Pekovac na okoliš.pdf (1.73 MB)
ODLUKA - o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja UPU Smričnjak na okoliš.pdf (1.54 MB)
Obavijest o izradi Urbanističkog plana uređenja Smričnjak.pdf (247.80 kB)
OBAVIJEST O IZRADI III. IZMJENA I DOPUNA PUP-a STAMBENE I REKREACIJSKE ZONE ŠUBIĆEVAC U ŠIBENIKU.pdf (303.17 kB)
OBAVIJEST namjera davanje koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova 2018.pdf (253.57 kB)
OBAVIJEST KORISNICIMA ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ŠIBENIK.doc (25.00 kB)
Natječj za davanje u zakup poslovnih prostora 25-10-2018.doc (133.00 kB)
Javni poziv zaštićenim najmoprimcima, zaštićenim podstanarima i predmnijevanim najmoprimcima koji primaju stalnu socijalnu pomoć na podnošenje zahtjeva za plaćanje razlike najamnine i razlike naknade.pdf (425.88 kB)
Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja Grada Šibenika u 2018 godini.doc (132.00 kB)
JAVNI POZIV nositeljima prava na nekretninama - Jadrija.pdf (153.23 kB)
JAVNI POZIV - za prijavu na programe osposobljavanja.pdf (418.26 kB)
JAVNI POZIV - za dostavu ponuda za provedbu programa osposobljavanja.pdf (454.16 kB)
JAVNI POZIV - ulice Put Birnja u Vrpolju - Ivana Rendića u Šibeniku - odvojak Rešačke ulice u Brodarici.doc (110.50 kB)
JAVNI POZIV - ucrtavanje Ulica branitelja Domovinskog rata, Frana Supila, Ispod vidilice u Šibeniku - Gorička u zoni PODI.doc (110.50 kB)
JAVNI POZIV - 7 kontinent-uvid u elaborat.doc (108.50 kB)
JAVNI NATJEČAJ - za prodaju rabljenog službenog vozila u vlasništvu Grada Šibenika II.pdf (158.53 kB)
Javna rasprava O stručnoj podlozi za ishođenje okolišne dozvole za novo postrojenje - građevina za skladištenje otpada u šibeniku, operatera „CIAN“ d.o.o., Varaždinska 51, Split.pdf (94.34 kB)
Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Podsolarsko, stambeno naselje s turističkim kapacitetima oznake NA5.pdf (8.61 MB)
Javni poziv za program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Šibenika u 2018 godini.docx (44.32 kB)
Poziv za dostavu ponuda za izradu projektne dokumentacije za energetsku obnovu kompleksa zgrada Osnovne škole Vrpolje.docx (132.70 kB)
POZIV NA DOSTAVU PONUDA za uslugu provedbe energetskog pregleda i izrade energetskog certifikata prije energetske obnove zgrade Osnovne škole na Zlarinu.docx (67.90 kB)
Poziv na dostavu ponuda za izradu GLAVNOG PROJEKTA za energetsku obnovu zgrade Područne škole Zaton i Dječjeg vrtića Veslo.docx (130.16 kB)
POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA ENERGETSKO CERTIFICIRANJE- OŠ. Vrpolje.docx (72.03 kB)
OBAVIJEST o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja luke Pekovac.pdf (243.97 kB)
NATJEČAJ za davanje u zakup javne gradske površine - Kiosk za prodaju cvijeća.pdf (87.59 kB)
Natječaj - sakupljanje i postupanje s neupisanim psima-2018.doc (50.50 kB)
Javni poziv Javni radovi Grad Šibenik.doc (73.50 kB)
JAVNI POZIV - Sufinanciranje usluga boravka i liječenja umirovljenika.docx (58.83 kB)
Javni natječaj za prodaju vozila.docx (23.19 kB)
NATJEČAJ - P.P. 2018 - 3.doc (127.00 kB)
NATJEČAJ - KIOSCI 2018.doc (125.00 kB)
Zakljucak o sufinanciranju kupnje stanova za stradalnike Domovinskog rata.pdf (400.64 kB)
Poziv za dostavu ponuda za stručni nadzor građenja nad izvođenjem radova energetske obnove zgrade OŠ Jurja Šižgorića, Šibenik.docx (206.09 kB)
Poziv za dostavu ponuda za KOORDINATORA II tijekom izvođenja radova energetske obnove zgrade OŠ Jurja Šižgorića, Šibenik.docx (187.50 kB)
Poziv za dostavu ponuda za izradu GLAVNOG PROJEKTA za energetsku obnovu zgrade Područne škole Ražine u Šibeniku.docx (94.85 kB)
Poziv za dostavu ponuda za izradu GLAVNOG PROJEKTA za energetsku obnovu zgrade Područne škole Dubrava, Šibenik.docx (129.32 kB)
Poziv za dostavu ponuda za izradu GLAVNOG PROJEKTA za energetsku obnovu zgrade Osnovne škole Vidici u Šibeniku.docx (96.35 kB)
Poziv na dostavu ponuda za promidžba i vidljivost - OŠ Jurja Šižgorića.docx (206.08 kB)
POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA ZA ENERGETSKU OBNOVU ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA TINTILINIĆ.docx (75.01 kB)
Poziv na dostavu ponuda za izradu GLAVNOG PROJEKTA za energetsku obnovu zgrade Osnovne škole Petra Krešimira IV.docx (85.44 kB)
POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA ENERGETSKO CERTIFICIRANJE- DV. TINTILINIĆ.docx (70.06 kB)
NATJEČAJ za povjeravanje obavljanja poslova komunalne djelatnosti čišćenja fasada i javnih gradskih površina od grafita na području Grada Šibenika na temelju ugovora.doc (123.00 kB)
Zakljucak o sufinanciranju kupnje stanova za stradalnike Domovinskog rata.pdf (400.64 kB)
JAVNI POZIV za predlaganje članova Kulturnog vijeća Grada Šibenika 20-03-2018.docx (17.39 kB)
UPU_Podi_Izvjesce s javne rasprave.doc (3.79 MB)
OBJAVA JR NPP PGO.pdf (149.89 kB)
objava javne rasprave UPU stambene zone Bioci sv Mara.pdf (390.74 kB)
Javna rasprava IV Izmjene i Dopune (CILJANE) Gospodarske zone PODI.docx (48.61 kB)
Natječaj održavanje nerazvrstanih cesta 2018.doc (49.00 kB)
Natječaj održavanje javnih površina 2018.doc (48.00 kB)
Natječaj horizontalna i vertikalna signalizacija 2018.doc (48.00 kB)
Poziv na dostavu ponuda - promidžba i vidljivost - DV Vidici.docx (207.56 kB)
NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora - 15012018.pdf (120.75 kB)
Javni poziv za predlaganje programa u kulturi, tehničkoj kulturi i udrugama civilnog društva za 2018.godinu.docx (55.53 kB)
Zaključak o raspodjeli sredstava iz Proracuna Grada medijima 2018.pdf (257.18 kB)
Javni poziv za raspodjelu sredstava medijima- Program radiotelevizijskih emitiranja.pdf (507.97 kB)
Javni poziv ra raspodjelu sredstava medijima iz Proracuna Grada Sibenika- tiskovna glasila i portali.pdf (513.90 kB)
Zaključak o utvrđivanju konačne liste kandidata za dodjelu stipendija.docx (53.26 kB)

 

Arhiva dokumenata 2017.Poziv za dostavu ponuda za izradu GLAVNOG PROJEKTA za energetsku obnovu zgrade Dječjeg vrtića Građa u Šibeniku (1).docx (81.95 kB)
Informacija o izradi nacrta Programa zaštite okoliša i Programa zaštite zraka.pdf (749.25 kB)
Poziv za dostavu ponuda za stručni nadzor građenja nad izvođenjem radova energetske obnove zgrade DV Vidici, Šibenik.docx (185.36 kB)
Poziv za dostavu ponuda za KOORDINATORA II tijekom izvođenja radova energetske obnove zgrade DV Vidici.docx (185.55 kB)
Poziv za dostavu ponuda za izradu GLAVNOG PROJEKTA za energetsku obnovu zgrade Dječjeg vrtića Šibenski tići u Šibeniku.docx (81.78 kB)
NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora.pdf (175.31 kB)
Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko turističke namjene T3 Jadrija.pdf (9.45 MB)
Poziv za prijavu na natječaj za volonteraku godine.docx (24.48 kB)
ODLUKA o broju i iznosu studentskih stipendija za akademsku 2017-2018 godinu.doc (38.00 kB)
NATJEČAJ za povjeravanje obavljanja poslova komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Grada Šibenika na temelju ugovora.pdf (121.03 kB)
NATJEČAJ za dodjelu studentskih stipendija Grada Šibenika.docx (69.50 kB)
Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna (V.) Prostornog plana uređenja Grada Šibenika.pdf (8.99 MB)
OBAVIJEST I JAVNI POZIV - obveznicima plaćanja poreza na nekretnine po zakonu o lokalnim porezima.pdf (172.91 kB)
Objava javne rasprave o prijedlogu urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko turističke namjene T3 Jadrija.pdf (387.95 kB)
NATJEČAJ za prodaju građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone Podi.pdf (218.55 kB)
Obavijest o odabiru stana POS ŠIBENIK ZA LISTU 2017.pdf (351.31 kB)
Izvjesce o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna (V.) Prostornog plana uredenja Grada Sibenika.pdf (23.69 MB)
Informacija o odluci donesenoj u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Urbanističkog plana uređenja Podsolarsko, stambeno naselje s turističkim kapacitetima, oznake NA5 na okoliš.pdf (153.00 kB)
Informacija o odluci donesenoj u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna (V.) Prostornog plana uređenja Grada Šibenika.pdf (153.76 kB)
Objava ponovne javne rasprave o prijedlogu Izmjena i dopuna (V.) Prostornog plana uređenja Grada Šibenika.pdf (1.74 MB)
Informacija o odluci donesenoj u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna IV. (ciljanih) Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Podi.pdf (333.45 kB)
Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja Grada Šibenika u 2017 godini.doc (130.50 kB)
PUN2-Objava natjecaja za PUN_Grad.pdf (727.47 kB)
Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna (V.) Prostornog plana uređenja Grada Šibenika.pdf (392.21 kB)
JAVNI POZIV - za isticanje kandidature za izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada Šibenika 2017.pdf (81.55 kB)
Obavijest o odabiru stana POS ŠIBENIK.pdf (358.45 kB)
02 Konačna lista reda prvenstva POS 15 studenog 2016.pdf (537.33 kB)
01 PROČIŠĆENA LISTA REDA PRVENSTVA 21 siječnja 2010.pdf (268.18 kB)
JAVNI POZIV nositeljima prava na nekretninam na kojima je izvedena ulica (Grebaštica i Zaton).pdf (146.56 kB)
JAVNI POZIV - za nadopunu elaborata nerazvrstanih cesta - ulica.pdf (347.23 kB)
JAVNI POZIV - na uvid geodetskog elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih cesta - ulica.pdf (328.32 kB)
ZAKLJUČAK o raspisivanju natječaja za zakup dijela čest.br. 5421 1 K.O. Donje Polje.pdf (213.13 kB)
ZAKLJUČAK o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine čest.br. 5909 K.O. Šibenik.pdf (212.40 kB)
JAVNI POZIV - za uvid u spis predmeta - Mario Zdeličan.pdf (141.36 kB)
Poziv na prethodno savjetovanje - Nabava vozila - midi busa.pdf (520.63 kB)
POZIV - Uređenje parkirališta i okoliša uz stambene zgrade na Šubićevcu - 1 faza.pdf (466.70 kB)
Obavijest za javnost o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopune (V.) PPUG-a Šibenika.pdf (2.64 MB)
Javni poziv za izgradnju kabelskog voda 10(20) kV od TS BUALE do TS MAŽURICE.pdf (122.47 kB)
Javni poziv nositeljima prava na nekretninama - Zapadna magistrala.doc (106.50 kB)
JAVNI POZIV - za uvid u spis predmeta - Ante Bačelić - Brodarica.pdf (141.43 kB)
Javni poziv na uvid u spis izdavanja građevinske dozvole za stambenu građevinu, investitor Željko Šupe iz Grebaštice.doc (51.50 kB)
Javni poziv na uvid geodetskog elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih cesta-ulica u Crnici.doc (105.50 kB)
Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole, Diana Ležaja - Zablaće.doc (52.00 kB)
Odluka_o_imenovanju_povjerenstva.pdf (47.84 kB)
Javni_poziv.pdf (141.57 kB)
NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnih prostora - poslovna zgrada u naselju Brodarica - katastarska čestica 5551.pdf (1.24 MB)
Javni poziv za uvid u spis u postupku izdavanja građevinske dozvole, investitorica Mara Džandara iz Brodarice.doc (51.50 kB)
Poziv za dostavu ponuda za energetski pregled i izradu energetskog certifikata zgrade Dječjeg vrtića „Kućica“ u Šibeniku nakon energetske obnove.pdf (190.82 kB)
Javni poziv za postavljanje električnih kabelskih vodova u Zatonu.pdf (124.77 kB)
Javni poziv za dostavu ponuda za izvođenje građevinskih radova irade sanacije zidova i krova stambenog objekta u ulici sv Krševana.pdf (498.60 kB)
ZAKLJUČAK o raspisivanju natječaja za prodaju dijela nekretnine čest. zgr. 613 K.O. Zaton.pdf (312.04 kB)
Obavijest o izradi Urbanističkog plana uređenja Podsolarsko, stambeno naselje s turističkim kapacitetima, oznake NA5.pdf (246.30 kB)
Obavijest o izradi Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja zone ''Mandalina - Kuline''.pdf (236.84 kB)
OBAVIJEST O IZRADI IZMJENA I DOPUNA IV. (CILJANIH) UPU GOSPODARSKE ZONE PODI.pdf (261.66 kB)
JAVNI POZIV - nositeljima prava na nekretninama na kojima su izvedene nerazvrstane ceste - Jadrtovac.pdf (220.41 kB)
izvjesce s javne rasprave UPU NP Krka.pdf (12.92 MB)
JAVNI POZIV NA UVID GEODETSKOG ELABORATA IZVEDENOG STANJA NERAZVRSTANIH CESTA ULICA MARIBORSKA, MIHE KLAIĆA, JERKA MACHIEDA I PUT 1. ŠIBENSKOG PARTIZANSKOG ODREDA.pdf (213.72 kB)
Javni poziv na uvid geodetskog elaborata izvedenog stanja nerazvrstane ceste ulice Matije Gupca.pdf (219.00 kB)
JAVNI POZIV - Tiskovna glasila i portali.pdf (392.55 kB)
JAVNI POZIV - Program radiotelevizijskih emitiranja.pdf (422.92 kB)

 

Arhiva dokumenata 2016.Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju crpne stanice Mandalina i gradnju paralelnog tlačnog cjevovoda (125.03 kB)
Javni poziv za uvid u spis predmeta Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik - izgradnja vodnogospodarskog sustava naselja Konobe i Brnjače.pdf (182.89 kB)
javni poziv-radio i TV.doc (29.50 kB)
javni poziv-portali i tiskani.doc (29.00 kB)
Poziv za prijavu glazbeno-scenskih programa i dodjelu termina 2016.pdf (253.57 kB)
NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnih prostora - P.P.2016 -1.pdf (178.25 kB)
PRIJAVA ZA DODJELU STUDENTSKE STIPENDIJE 2016.doc (40.00 kB)
PRAVILNIK O STIPENDIRANJU STUDENATA 2016.doc (60.50 kB)
Natječaj za stipendije 2016.doc (155.50 kB)
Zaključak o utvrđenju liste stipendija Grad Sibenik 2016.doc (144.50 kB)
JAVNI POZIV za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i udrugama civilnog društva Grada Šibenika za 2016. godinu.docx (53.50 kB)
NATJEČAJ za prodaju građevinskog zemljišta napodručju Gospodarske zone Podi.pdf (230.34 kB)
Poziv_izrada LRS_Šibenik_Bilice.pdf (199.69 kB)
poziv-za-predlaganje-programa-javnih-potreba-u-sportu-Grada-Sibenika-2016.pdf (234.15 kB)
JAVNU RASPRAVU o prijedlogu Izmjena i dopuna (III.) Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Podi.pdf (263.03 kB)
Izvješće o javnoj raspravi - UPU PODI III.pdf (5.52 MB)
Javni poziv na uvid u spis predmeta izdavanja građevinske dozvole na katastarskoj čestici 1190 ko Grebaštica.pdf (124.69 kB)
Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora.pdf (860.02 kB)
Nagradni natječaj za najbolju neobjavljenu kratku priču .doc (41.50 kB)
troskovnik_ulaz_kava_2016_02_natjecaj.pdf (348.16 kB)
JAVNI POZIV za izgradnju upojnog bunara u Njivicama .pdf (477.45 kB)
Zavrsni zapisnik enogastro Barone.pdf (423.72 kB)
PRIJAVNICA za eno-gastro proizvode i suvenire za prodaju u Gastro-kulturnom centru Tvrđave Barone.docx (156.16 kB)
JAVNI POZIV proizvođačima eno-gastro proizvoda i suvenira_ Tvrđava Barone.pdf (595.29 kB)
objava natječaj podi.pdf (128.56 kB)
JAVNA RASPRAVA o prijedlogu Generalnog urbanističkog plana grada Šibenika.pdf (329.08 kB)
JAVNI POZIV - nositeljima prava na nekretninama na kojima je izvedena nerazvrstana cesta-ulica NC 101 - Zablaće.pdf (148.70 kB)
Javni poziv za uvid u spis predmeta SMART ENERGY ŠIBENIK jdoo za proizvodnju električne energije.pdf (95.78 kB)
JAVNI POZIV - na uvid nadopune geodetskog elaborata izvedenog stanja nerazvrstane ceste - BRODARICA.pdf (147.69 kB)
JAVNI POZIV - na uvid nadopune geodetskog elaborata izvedenog stanja nerazvrstane ceste - RAŽINE.pdf (147.62 kB)
RJEŠENJE - privremeni zastupnik - Sabine Maria Von Hanstein.pdf (238.02 kB)
RJEŠENJE - privremeni zastupnik - više osoba.pdf (152.14 kB)
ZAKLJUČAK - o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u KO Vrpolje.pdf (211.98 kB)
Javni poziv za izgradnju potpornog zida u Rendićevoj ulici.pdf (96.66 kB)
NATJEČAJ - za davanje u zakup poslovnih prostora.pdf (176.96 kB)
Javni poziv na uvid u spis predmeta postupku izdavanja građevinske dozvole za sustav odvodnje otpadnih voda i sustav javne vodoopskrbe Jadrtovca.doc (54.00 kB)
DV ŠIBENSKA MASLINA OBJAVA UPISA 2016.pdf (227.12 kB)
DV ŠIBENSKA MASLINA Javni poziv za uključivanje djece u obvezni program predškole 2016.pdf (190.08 kB)
DV SMILJE OBJAVA UPISA 2016.pdf (221.92 kB)
DV SMILJE Javni poziv za uključivanje djece u obvezni program predškole 2016.pdf (258.86 kB)
Obavijest za javnost.pdf (295.05 kB)
SUO_Krsine_-_sazetak.pdf (4.85 MB)
SUO_Krsine.pdf (28.38 MB)
JR_SUO_Krsine.pdf (84.13 kB)
JAVNI POZIV - za dostavu prijava za korištenje mjere Mladi za EU - Mladi Šibenika za bolju EU - 2.pdf (434.00 kB)
Odluka o pocetku SPUO.pdf (1.65 MB)
JAVNI POZIV - za podnošenje zahtjeva za kupnju stana u društveno poticanoj stanogradnji na području Grada Šibenika.pdf (235.95 kB)
Javni poziv nositeljima prava.doc (107.50 kB)
Javni poziv za rekonstrukciju vodovodne mreže dijela naselja Brodarica i otoka Krapnja.pdf (126.05 kB)
Javni poziv za izgradnju sustava odvodnje i rekonstrukciju vodovodne mreže naselja Zablaće.pdf (125.86 kB)
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja voda sustav navodnjavanja Donje Polje Jadrtovac.pdf (125.10 kB)
Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole kanalizacijski sustav za priključenje Brodarice i Krapnja na sustav odvodnje Grada Šibenika.doc (54.00 kB)
Javni poziv za program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Šibenika u 2016 godini.pdf (574.18 kB)
Oglas Sl.Dalm.12.07.2016.g.Prodaja zemljišta Pod.zona Podi u Šibeniku.pdf (135.41 kB)
NATJEČAJ za prodaju građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone Podi.doc (187.00 kB)
Natječaj za zakup javne površine u Gradu Šibeniku u svrhu postavljanja košara za otpatke sa pravom postavljanja reklamnih poruka.doc (135.00 kB)
Obavijest o izradi Urbanističkog plana uređenja 'Ulaz u NP Krka' oznake UT11.pdf (238.33 kB)
Obavijest o izradi Urbanističkog plana uređenja stambene zone Bioci - Sv.Mara.pdf (226.99 kB)
Obavijest o izradi Urbanističkog plana uređenja Smričnjak.pdf (222.48 kB)
Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju u OŠ Grada Šibenika.docx (21.72 kB)
Izvjesce o javnoj raspravi - Izmjene i dopune (cjelovite) Generalnog urbanistickog plana grada Sibenika.pdf (30.11 MB)
Javni poziv za dostavu prijedloga za odabir teksta i glazbe svečane pjesme Grada Šibenika.docx (48.49 kB)
OBAVIJEST ZA DODJELU PRIZNANJA 2016.pdf (189.93 kB)
JAVNI POZIV na uvid geodetskog elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih cesta-ulica.pdf (151.08 kB)
INFORMACIJA - o odluci donesenoj u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko – turističke namjene (T3) Jadrija na okoliš.pdf (155.37 kB)
INFORMACIJA - o odluci donesenoj u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko – turističke zone SOLARIS - Šibenik na okoliš.pdf (154.50 kB)
INFORMACIJA - o odluci donesenoj u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Jadrija - istok.pdf (153.96 kB)
NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora.pdf (743.94 kB)
ZAKLJUČAK o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u K.O. Vrpolje.pdf (210.17 kB)
INFORMACIJA o odluci donesenoj u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Urbanističkog plana uređenja stambene zone Bioci Sv Mara.pdf (152.57 kB)
INFORMACIJA o odluci donesenoj u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Urbanističkog plana uređenja Ulaz u NP Krka oznake UT11 na okoliš.pdf (152.29 kB)
Rješenje-o-imenovanju-Procjeniteljskog-povjerenstva.pdf (249.46 kB)
Javni poziv Rekonstrukcija sustava odvodnje i vodovodne mreže Grada Šibenika.pdf (123.69 kB)
Javni poziv Sustav odvodnje otpadnih voda i sustav javne vodoopskrbe naselja Brodarica i Podsolarsko.pdf (126.91 kB)
Javni poziv za uvid u spis predmeta Rekonstrukcija crpne stanice Mandalina i gradnja paralelnog tlačnog cjevovoda.pdf (123.34 kB)
Javni-poziv-za-uvid-u-spis-predmeta-u-postupku-izdavanja-gradjevinske-dozvole-za-gradjevinu-infrastrukturne-namjene-Prilazna-cesta-na-Zlarinu.pdf (123.26 kB)
Javni poziv za Izmjenu i dopunu građevinske dozvole za vodoopskrbu naselja Konobe i Brnjače.pdf (128.08 kB)
Javni poziv za izgradnju nerazvrstane prometnice u ulici Branitelja Domovinskog rata.pdf (122.29 kB)
ZAKLJUČAK o utvrđivanju liste kandidata za dodjelu stipendija Grada Šibenika.pdf (318.45 kB)
INFORMACIJA o odluci donesenoj u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Urbanističkog plana uređenja Smričnjak na okoliš.pdf (151.57 kB)
OBJAVA JAVNE RASPRAVE ULAZ U NP KRKA.pdf (228.80 kB)
Poziv za dostavu ponuda za energetsku obnovu objekta objekta Osnovne škole Jurja Šižgorića u Šibeniku.docx (75.29 kB)
MINISTARSTVO FINANCIJA - očitovanje 10-02-2016.pdf (2.43 MB)
UGOVOR o osiguranju jamčevine 12-04-2016.pdf (1.21 MB)

 

Arhiva dokumenata 2014. - 2015.Zaključak o smanjenju zakupnine zakupnicima gradskih poslovnih prostora (109.11 kB)
obrazac za subvencije gospodarskim subjektima u 2014.g (47.00 kB)
JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija gospodarskim subjektima u 2014.godini (34.00 kB)
Neslužbena bodovna lista na raspisani Javni natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekta „Korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama – Zeleni grad“ (615.41 kB)
JAVNI POZIV udrugama za prikupljanje prijava za dodjelu prostora (210.44 kB)
ZAKLJUCAK o namjeni i nacinu raspolaganja prostorom u zgradi (206.78 kB)
Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora (Mandalina, Milice i Turka 4) (210.61 kB)
JAVNI POZIV za vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama unutar obuhvata zahvata u prostoru: izgradnja stambenog niza III A, B, C, D – METERIZE – ŠIBENIK u Šibeniku (152.57 kB)
JAVNI POZIV za korištenje javne površine za vrijeme Adventskog sajma koji se održava u Perivoju Roberta Visiania (163.87 kB)
JAVNMA RASPRAVA Studije o utjecaju na okoliš „BIKARAC“ (185.31 kB)
Sažetak studije o utjecaju na okoliš (7.42 MB)
NATJEČAJ za prodaju građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone «Podi» (104.45 kB)
JAVNI POZIV NOSITELJIMA PRAVA NA NEKRETNINAMA NA KOJIMA SU IZVEDENE NERAZVRSTANE CESTE KAO I NA NEKRETNINAMA KOJE NEPOSREDNO GRANIČE SA ZEMLJIŠTEM NA KOJEM SU IZVEDENE NERAZVRSTANE CESTE: OBALA PETRA ŽIVKOVIĆA, TRG GABRIJELA CVITANA I ULICA BRAĆE IVAND (151.56 kB)
JAVNA RASPRAVA o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Uvale Vrnaža (216.55 kB)
PONOVNA JAVNA RASPRAVA - o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Šibenika (218.33 kB)
Javni poziv za uvid u spis predmeta za izdavanje građevinske dozvole za zahvat u prostoru TS METERIZE 5 TS ASFALTNA BAZA (219.60 kB)
Zaključak o utvrđenju liste stipendija Grad Sibenik 2015 (275.46 kB)
Izvješće o provedenoj javnoj raspravi o prijedlogu UPU-a uvala vrnaža (6.77 MB)
Javni poziv za uvid u spis predmeta za izdavanje građevinske dozvole za zahvat u prostoru postavljanje pomorskog kabela 20kV Jadrija-Školjić (219.77 kB)
Javni poziv za uvid u spis predmeta za izdavanje građevinske dozvole za zahvat u prostoru postavljanje pomorskog kabela 20kV TS Martinska (220.20 kB)
prijavnica-za-glazbeno-scenske-programe-na-tvrdjavi-sv-mihovila (204.50 kB)
poziv-za-prijavu-glazbeno-scenskih-programa-i-dodjelu-termina-na-tvrdjavi-sv-mihovila (218.38 kB)
pravilnik-o-odrzavanju-glazbeno-scenskih-programa-na-tvrdjavi-sv-mihovila (264.36 kB)
Objava javne rasprave GUP (VII.) ID (362.03 kB)
JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija gospodarskim subjektima u 2015 godini (31.50 kB)
Javni poziv za POLjOPRIVREDU 2015.god (135.42 kB)
NATJEČAJ za prodaju građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone «Podi» (220.09 kB)
NATJEČAJ o osnivanju prava građenja na području Gospodarske zone „Podi-Šibenik“ (274.91 kB)
natjecaj-za-davanje-u-zakup-poslovnih-prostora-02-04-2015 (172.91 kB)
Javni poziv za roditeljeskrbnike za uključivanje djece u obvezni program predškole (30.05 kB)
Upis djece u dječje jaslice i vrtiće za 20152016 pedagošku godinu (140.50 kB)
JAVNI POZIV sustav odvodnje Jadrtovac (400.44 kB)
JAVNI POZIV sustav odvodnje Zablace (467.98 kB)
javni-poziv-za-prijavu-pruzatelja-besplatnih-usluga-tehnicke-pomoci-i-savjetovanja-zainteresiranoj-javnosti (209.02 kB)
program-tehnicke-pomoci-i-savjetovanja-zainteresiranoj-javnosti-grada-sibenika (882.07 kB)
JAVNI POZIV za prijavu projektnih ideja u svrhu pružanja tehničke pomoći (223.15 kB)
obrazac-za-prijavu-projektnih-ideja-u-svrhu-pruzanja-tehnicke-pomoci (48.86 kB)
Poziv-AR-iOS-Android-game-Barone (379.45 kB)
Barone-mapa-AR-igra (3.91 MB)
javni-poziv-mladi-za-EU-05-2015 (247.10 kB)
Drugi poziv za prijavu glazbeno-scenskih programa i dodjelu termina na Tvrđavi sv. Mihovila (41.97 kB)
Pravilnik o održavanju glazbeno-scenskih programa na Tvrđavi sv. Mihovila2 (764.95 kB)
ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradskih vrtića Šibenik (133.34 kB)
JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta za izdavanje građevinske dozvole za zahvat u prostoru: izgradnja 1. faze fekalne kanalizacije kolektora fekalnih voda naselja Meterize s priključkom na postojeću kanalizaciju na kat. čest. broj: 419/3, 419/13, 419/15, (221.28 kB)
JAVNI POZIV - za uvid u Idejni projekt "Rekonstrukcija vodovodne mreže dijela naselja Brodarica i otoka Krapnja" (453.50 kB)
PONOVLJENI POZIV za dostavu ponuda za razvoj igre "proširene stvarnosti" na tvrđavi Barone (386.75 kB)
JAVNI POZIV CESTE METERIZE (153.74 kB)
vizualni-identitet-proslave-950-godina-od-prvog-spomena-grada-sibenika (350.30 kB)
JAVNA RASPRAVA - o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja područja Draga (215.98 kB)
Obavijest za dodjelu priznanja u 2015. godini (189.93 kB)
JAVNI POZIV vlasnicima nekretnine za koju se izdaje lokacijska dozvola za sustav odvodnje otpadnih voda na području naselja Brodarica sjeverno od ceste D8 i dijela naselja Podsolarsko (737.29 kB)
JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta na katastarskoj čestici zem. 28 K.O. (153.70 kB)
JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta na katastarskoj čestici zem. 39/8 K.O. (153.45 kB)
JAVNI POZIV - nositeljima prava na nekretninama na kojima su izvedene nerazvrstane ceste-ulice - Meterize (147.87 kB)
JAVNI POZIV - nositeljima prava na nekretninama na kojima su izvedene nerazvrstane ceste-ulice - Žaborić (146.04 kB)
javna-rasprava-Studije-o-utjecaju-na-okolis-luke-otvorene-za-javni-promet-lokalnog-znacaja-Vrnaza-Grad-Sibenik (183.29 kB)
Studija o utjecaju na okoliš „Luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Vrnaža, Grad Šibenik“ - Netehnički sažetak (10.85 MB)
JAVNI POZIV - na uvid geodetskog elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih cesta-ulica: Put kroz Meterize, Put Gvozdenova, Svilajska , Sopaljska , Visovačka , Trg svetog Jeronima, Bribirska, Put Jurasa I, Put Jurasa II, Put Jurasa III i Dubravski Put u g (146.41 kB)
JAVNI POZIV za predlaganje kandidata/kinja za članove/ice Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Šibenika (205.54 kB)
ZAKLJUČAK - o raspisivanju natječaja za zakup javne gradske površine (209.92 kB)
JAVNI POZIV - nositeljima prava na nekretninama na kojima su izvedene nerazvrstane ceste-ulice (147.20 kB)
OBJAVA BIRAČIMA - IZBORI ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR (516.13 kB)
Izvješće o provedenoj Javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja područja Draga (7.62 MB)
PONOVNA JAVNA RASPRAVA o prijedlogu VII. (ciljanih) Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Šibenika (220.92 kB)
Parlamentarni izbori 2015 - Rješenje o određivanju biračkih mjesta za Grad Šibenik (25.05 kB)
JAVNI POZIV - za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području Grada Šibenika u 2015. godini – projekt „Pomoć starijim stanovnicima stare gradske jezgre“ (227.65 kB)
Prijavnica za zapošljavanje u program javnog rada u gradu Šibeniku "Radom za zajednicu i sebe" - projekt „Pomoć starijim stanovnicima stare gradske jezgre“ (192.78 kB)
Obavijesti o izradi izmjena i dopuna (III.) Urbanističkog plana gospodarske zone Podi o izmjenama i dopunama odluke o izradi izmjena i dopuna (III.) Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Podi (223.28 kB)
OBAVIJEST KORISNICIMA ZAJAMCENE MINIMALNE NAKNADE CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB SIBENIK (25.00 kB)
IZJAVA ZA KORISNIKE OGRJEVA (25.00 kB)
prijavnica-950a-u-docu (14.14 kB)
uvjeti-sudjelovanja-i-kriteriji (191.14 kB)
Javni poziv za uvid u spis predmeta - rekonstrukcija sustava odvodnje i vodovodne mreže grada Šibenika (122.67 kB)
JAVNI POZIV uvid u spis predmeta za izdavanje građevinske dozvole za zahvat u prostoru: rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja stambene zgrade na katastarskoj čest.br. 1055 K.O. Zaton-Raslina u Raslini (159.55 kB)
Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za Revitalizaciju TVRĐAVE SV. IVAN, Šibenik (123.35 kB)
Javni poziv za uvid u spis predmeta građenje ulične kanalizacije na kat.čest.broj 5949 k.o. Šibenik (94.63 kB)
Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju ŽC 6090 Lozovac-Skradinski Buk (123.83 kB)
JAVNI POZIV - Gradska plaža Brodarica (tzv. Rezalište), uređenje plaže, izgradnja plažnih zgrada i postava opreme (139.07 kB)
OBAVIJEST KORISNICIMA ZAJAMCENE MINIMALNE NAKNADE CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB SIBENIK (25.00 kB)
Poziv za dostavu ponuda_Kosa Mandalina_Trokut (466.23 kB)
Mandalina_troskovnik radova (271.34 kB)