Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

Ovom odlukom imenuje se ANTE GALIĆ, dipl. iur., v.d. pročelnika Tajništva Grada-Tajnik Grada Šibenika, osobom zaduženom za nepravilnosti u Gradu Šibeniku.

Kontakt podaci osobe zadužene za nepravilnosti:
Telefon: 022/431-060
Fax: 022/431-099
e-mail: ante.galic@sibenik.hr

Imenovana osoba iz točke I. ove Odluke obavezna je:


1. zaprimati obavijesti o nepravilnostima,
2. pratiti tijek postupanja po utvrđenim nepravilnostima,
3. sastavljati polugodišnje i godišnje izvješće o nepravilnostima iz članka 12., 14. i 15.  Naputka o otkrivanju, postupanju, i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju       sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika,
4. surađivati s nadležnom ustrojstvenom jedinicom u Ministarstvu financija u čijem je     djelokrugu proračunski nadzor i drugim nadležnim tijelima.