Novosti o provedbi projekta Aglomeracija u Šibeniku

26.11.2019

Novosti o provedbi projekta Aglomeracija u ŠibenikuUlica kralja Zvonimira

Dionica od Petrola do Kronjinog magazina
Završeni su radovi na postavljanju vodovodnih, kanalizacijskih i elektro instalacija. U tijeku je postavljanje stupova javne rasvjete i postavljanje rubnjaka. Započeli su radovi na izgradnji nogostupa prema Kronjinom magazinu.
Očekivani završetak radova na ovoj dionici je do kraja prosinca 2019. godine.

Dionica od Kronjinog magazina do Stare ceste
Završeni su radovi na iskopu kanala duž ove dionice te je u tijeku polaganje kanalizacijskih cijevi. Slijede radovi na postavljanju energetskih kablova, DTK mreže te postavljanje plinske instalacije.
Završetak radova se očekuje do ožujka 2020.

Dionica od Ulice Miminac do Zadarske ulice
Završeni su svi radovi na postavljanju kanalizacijskih, vodovodnih i plinskih cijevi te priključci vode i kanalizacije za sve potrošače na ovoj dionici. Unatoč brojnim nepredviđenim okolnostima radovi su izvedeni planiranom dinamikom. Sljedećih dana pristupiti će se uklanjanju preostalog dijela asfalta. Postavljanjem sloja tampona započet će pripreme za asfaltiranje ove dionice.
Radovi na postavljanju rubnjaka i kamenom popločenju nogostupa su započeli i napreduju prema planiranoj dinamici, uređen je rubni dio novog autobusnog stajališta, te su ugrađena tri podzemna spremnika za otpad.
Završetak svih radova na ovoj dionici očekuje se do kraja prosinca 2019. godine.

Dionica od Zadarske ulice prema Domu zdravlja
U tijeku su pripremni radovi na izgradnji bajpasne vodoopskrbne mreže.

Križanje ulice Nikole Vladanova i Zvonimirove ulice
Tijekom izvođenja radova površinskog otkopa za zamjenu vodovodnih i kanalizacijskih cijevi naišlo se na potencijalne ostatke starog gradskog bedema zbog čega je u radove uključen Konzervatorski odjel Ministarstva kulture u Šibeniku.

Križanje Ulice kralja Zvonimira i Zadarske ulice
Svi radovi na postavljanju vodovodne i kanalizacijske mreže su završeni.
Od utorka Zadarska ulica se otvara za pješački promet.

 

Mariborska ulica

Radovi teku planiranom dinamikom. Završeno je postavljanje glavne vodovodne magistralne cijevi. Pristupa se rekonstrukciji kanalizacijskih priključaka i izvođenju kućnih priključaka na novu vodovodnu mrežu.
Očekivani završetak radova je kraj veljače 2020. godine.

 

Ulica Velimira Škorpika

Prometnica od Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Šibenik do skretanja za uvalu sv. Petar je asfaltirana. Od UPOV-a Šibenik do tzv. Mandalinskog rotora kompletno je izvedena nova kanalizacijska tlačna cijev, te su u tijeku pripremni radovi za asfaltiranje dionice od skretanja za uvalu sv. Petar do tzv. Mandalinskog rotora.
Ukoliko vremenske prilike posluže do kraja tjedna će ova dionica biti završena i otvorena za promet.
Radovi tada ulaze u Ulicu Velimira Škorpika dalje prema crpnoj stanici u Mandalini.

 

Drvarska ulica

Na dionici gdje se trenutno izvode radovi tijekom ovog tjedna će se postaviti primarni kanalizacijski i vodovodni cjevovod, a zatim pristupiti izradi kućnih priključaka.
Do sada je položeno cca. 130 m glavnog kolektora i vodovoda u Drvarskoj ulici. U tijeku je izrada kućnih priključaka vodovoda i kanalizacije, te se predmetna dionica planira asfaltirati do 25.12.2019.
Završetak svih radova se planira do svibnja 2020.

 

Ulica kraljice Jelene

Radovi u Ulici kraljice Jelene biti će završeni kroz deset dana do faze popločanja kamenom. Radovi  se zatim nastavljaju kroz dio Starog pazara kako bi se spojili s novim instalacijama u ulici Kralja Zvonimira. Tijekom radova zamijenjene su kanalizacijske i vodovodne cijevi te su izvedeni kućni priključci vode i kanalizacije. Popločanje kamenom će obaviti Grad Šibenik i trenutno se provodi postupak javne nabave izvođača radova.
Ovi radovi nisu izvođeni u sklopu Aglomeracije već su usklađeni i obavljeni zajednički s HEP-om koji je postavio energetske kablove do trafostanice u Ulici kraljice Jelene, što je preduvjet za puštanje u funkciju trafostanice u sklopu garaža Poljana.