Odbori i povjerenstva

Odbor za dodjelu nagrada i drugih priznanja

1. dr. sc. Dragan Zlatović, za predsjednika
2. Marko Plenča Mudrić, za člana
3. Dario Kulušić, za člana
4. Stipica Protega, za člana
5. dr. sc. Ivo Glavaš, za člana
6. Nikica Penđer, za člana
7. Mia Matić, za člana

Odbor za izbor i imenovanja

1. Tomislav Lucić, za predsjednika
2. Siniša Bušac, za člana
3. Marko Plenča Mudrić, za člana
4. Radojka Danek, za člana
5. dr. sc. Ivo Glavaš, za člana
6. Ljubica Kardum,  za člana
7. Nenad Samaržija, za člana

Odbor za društvene djelatnosti

1. Marko Plenča Mudrić, za predsjednika
2. Nives Radić, za člana
3. dr. sc. Dragan Zlatović, za člana
4. Stipica Protega, za člana
5. Mia Matić, za člana
6. Rikard Marenzi, za člana
7. Milorad Mišković, za člana

Odbor za gospodarstvo

1. Siniša Bušac,za predsjednika
2. dr.sc. Zorana Bačelić, za člana
3. Dario Kulušić, za člana
4. Dino Papak, za člana
5. Branko Kronja, za člana
6. Joško Šupe, za člana
7. Anton Dobra, za člana

Odbor za plan, financije i gradsku imovinu

1. Radojka Danek, za predsjednika
2. dr. sc. Dragan Zlatović, za člana
3. Tomislav Lucić, za člana
4. Dino Papak, za člana
5. Joško Šupe, za člana
6. Rikard Marenzi, za člana
7. Nenad Samaržija, za člana

Odbor za prigovore i tužbe

1. Branimir Zmijanović, za predsjednika
2. Radojka Danek,  za člana
3. Boris Dukić, za člana
4. dr.sc. Zorana Bačelić, za člana
5. Iris Ukić Kotarac, za člana
6. Ljubica Kardum, za člana
7. Joško Šupe, za člana

Odbor za prostorno uređenje, komunalno gospodarstvo i stambene odnose

1. Tomislav Lucić, za predsjednika
2. dr.sc. Zorana Bačelić, za člana
3. Zrinka Čatlak Bursač, za člana
4. Dino Papak, za člana
5. Dalibor Perak, za člana
6. Branko Kronja, za člana
7. Anton Dobra, za člana

Odbor za razvoj mjesne samouprave

1. Stipica Protega, za predsjednika
2. Dario Kulušić, za člana
3. Boris Dukić, za člana
4. Nives Radić, za člana
5. Dalibor Perak, za člana
6. Anton Dobra, za člana
7. Nikica Penđer, za člana

Odbor za statutarno pravna pitanja

1. Branimir Zmijanović, za predsjednika
2. Radojka Danek, za člana
3. dr.sc. Zorana Bačelić, za člana
4. Boris Dukić, za člana
5. Iris Ukić Kotarac, za člana
6. Nenad Samaržija, za člana
7. Ljubica Kardum, za člana

Odbor za suradnju sa općinama, gradovima, regijama i međunarodnu suradnju

1. Boris Dukić, za predsjednika
2. Stipica Protega, za člana
3. dr. sc. Dragan Zlatović, za člana
4. Tomislav Lucić, za člana
5. dr. sc. Ivo Glavaš, za člana
6. Iris Ukić Kotarac, za člana
7. Milorad Mišković, za člana

Odbor za zaštitu okoliša

1. Dario Kulušić, za predsjednika                    
2. Siniša Bušac, za člana
3. Nives Radić, za člana
4. Zrinka Čatlak Bursač, za člana
5. Nikica Penđer, za člana
6. Branko Kronja, za člana
7. Dalibor Perak, za člana

Mandatno povjerenstvo Gradskog vijeća Grada Šibenika

1. Branimir Zmijanović, za predsjednika
2. Nives Radić, za člana
3. Mia Matić, za člana