Povijesni pregled sastava Gradskog vijeća

Konstituirajuća sjednica prvog Gradskog vijeća Grada Šibenika održana je 22. travnja 1993. godine.