Javna ustanova Športski objekti Šibenik

Javna ustanova Športski objekti Šibenik

Javna Ustanova "Športski objekti" - Šibenik osnovana je odlukom Gradskog vijeća Grada Šibenika, 4. travnja 2002. godine. Sjedište tvrtke je u Šibeniku.


Objekti


1. DVORANA "BALDEKIN"
2. BAZENI "CRNICA" (kompleks)
3. SRC "LJUBICA"
4. STADION "ŠUBIĆEVAC"
6. DVORANA "MIMINAC"
7. TRIM STAZA


Djelatnosti:
- upravljanje športskim objektima
- športska obuka
- športska rekreacija
- sudjelovanje u športskim aktivnostima

 

E-MAIL: info@juso-sibenik.hr, sportskisobjekti@gmail.com

WEB: http://www.juso-sibenik.hr


KontaktMiminac 15
22000, Šibenik

Tel./fax: 022 / 212 - 929

e-mail: info@juso-sibenik.hr, sportskisobjekti@gmail.com