Strategija razvoja grada Šibenika

27.07.2011

Strategija razvoja grada Šibenika

Strategija razvoja Grada Šibenika je strateško-razvojno-operativni dokument. Dijeli se na tri međusobno povezana dijela:

1. Analiza stanja,
2. Strateško opredjeljenje i
3. Razvojni projekti.

U Analizi stanja prikazuje se presjek zatečenog stanja po sektorima i završava SWOT1 analizom. U kontekstu analize promatraju se sektori: Opće i javne usluge, Obrana, Javni red i sigurnost, Ekonomski poslovi, Zaštita okoliša, Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice, Zdravstvo, Rekreacija kultura i religija, Obrazovanje i Socijalna zaštita. SWOT analiza prikazuje prepoznate snage, slabosti, prilike i prijetnje po sektorima.

Strateško opredjeljenje je dio u kojem se elaboriraju vizija, ciljevi i prioriteti te poveznice sa Županijskom razvojnom strategijom. Ovaj dio sadrži i provedbene odredbe te način praćenja i vrednovanja cjelokupnog dokumenta.
Razvojni projekti ključni su proizvod Strategije razvoja jer definiraju izvedbu programa razvoja. Razvojni projekti se definiraju u resursima prostora, ljudi, vremena i novca i čine operativni dio Strategije razvoja.

Na izradi Strategije razvoja grada Šibenika radio je tim savjetnika sastavljen od konzultanata iz područja regionalnog i lokalnog razvoja, EU, financija i menadžmenta, te osobe zadužene za kontroling procesa i kvalitetu izrade ponuđenog dokumenta, ali naravno i brojni Šibenčani koji su bili sudionici radnih skupina, te im ovim putem zahvaljujemo na doprinosu u izradi ovog važnog dokumenta.