Jedinica za unutarnju reviziju

Voditelj Jedinice za unutarnju reviziju:

 

Tonko Kalauz, dipl. ekonomist
Tel. 022 / 431 068; e-mail: tonko.kalauz@sibenik.hr

 

Marko Koloper, dipl. ekonomist – unutarnji revizor
Tel. 022 / 431 068; e-mail: marko.koloper@sibenik.hr

 

Unutarnja revizija je neovisna djelatnost koja daje stručno mišljenje i savjete za unapređivanje rada GŠ, a svrha joj je dodavanje vrijednosti i poboljšanje poslovanja GŠ. Pomaže rukovodstvu GŠ u ispunjavanju ciljeva uvođenjem sustavnog i discipliniranog pristupa procjenjivanju i unapređivanju djelotvornosti procesa vezanih za upravljanje rizicima, kontrolu i gospodarenje.

Jedinica provodi unutarnje revizije u skladu s najboljom strukovnom praksom i standardima unutarnje revizije usklađenima s Međunarodnim standardima unutarnje revizije i kodeksom strukovne etike unutarnjih revizora.

Sjedište ureda:
Trg palih branitelja Domovinskog rata 1
22000, Šibenik

Povelja unutarnjih revizoraPovelja unutarnjih revizora (2.02 MB)