Tajništvo Grada

Pročelnik Tajništva Grada – Tajnik Grada Šibenika::

Ante Galić, dipl. pravnik
e-mail: ante.galic@sibenik.hr

 

Tajništvo obavlja pravne i druge stručne i administrativno-tehničke poslove u svezi rada Gradskog vijeća i Gradonačelnika, njihovih radnih tijela (ukoliko ti poslovi nisu povjereni drugim tijelima Grada), te poslove redakcije i službene objave akata Grada.

Tajništvo obavlja i poslove u svezi provedbe izbora, u smislu posebnih propisa, uključujući i izbore za tijela mjesne samouprave.

Tajništvo također obavlja poslove u svezi radnih odnosa službenika i namještenika kao i poslove pisarnice, arhive, održavanja radnih prostorija Gradske uprave, poslove prijevoza i održavanja vozila te druge opće poslove.Ustrojstvo Tajništva:

Mira Vudrag Kulić - stručna suradnica za opće poslove i poslove Gradskog vijeća
Tel. 022 / 431 – 061; e-mail: mira.kulic@sibenik.hr

Niko Kulušić - stručni suradnik za opće i kadrovske poslove
Tel. 022 / 431 – 063; e-mail: niko.kulusic@sibenik.hr

Tomislav Pancirov - stručni suradnik za dokumentaciju i administrativno tehničke poslove
Tel. 022 / 431 – 075; e-mail: tomislav.pancirov@sibenik.hr


Mirjana Skroza - voditelj odjeljka pisarnice
Tel. 022 / 431 – 075; e-mail: mirjana.skroza@sibenik.hr

Ivana Džaja - referentica za arhiv i pisarnicu
Tel. 022 / 431 – 062; e-mail: ivana.dzaja@sibenik.hr

Antonia Juričev Mikulin - referentica za pisarnicu i opće poslove
Tel. 022 / 431 062; e-mail: antonia.juricev@sibenik.hr

Marija Žunić - referentica za pismohranu

Tel: 022 / 431 062

Zdravko Perica - vozač - voditelj voznog parka

Ika Jakovljević - dostavljačica

Ivica Rak - domar

Sjedište ureda:

Trg palih branitelja Domovinskog rata 1
Tel. 022 / 431 - 000
Fax. 022 / 431 - 099